משאבי מים וטבע

מנהל: ד"ר מאיר אבלסון 

 

תיאור תפקידים עיקריים של האגף:
האגף למשאבי מים עוסק בבעיות וצרכים הקשורים באופן ישיר או עקיף למאזן המים בישראל. המחקר כולל תגובות לתהליכים ולמגמות הצפויים בטווח הקרוב והבינוני. בנוסף, האגף יוזם מחקרי תשתית הידרוגיאולוגיים ומתייחס בעבודתו גם לתהליכים ומגמות שהן מעבר לאופק התכנוני הנוכחי, דוגמת אלה הנגזרים משינויי אקלים, עליית מפלס הים, ירידת מפלס ים המלח ותגובת אקוויפרים לרעידות אדמה.

 

הידרולוגיה של מי תהום
מי התהום מהווים משאב טבע עיקרי בישראל. הבנת התהליכים שגורמים לזרימת מי התהום ולהרכבם הכרחית לניהול בר קיימא של מאגרי מי התהום. העבודה הכרוכה בהבנת תהליכים אלו כוללת: קדיחה, שאיבה, דיגום וניטור של מי תהום, ואנליזה כימית ואיזוטופית.  מודלים תלת ממדיים הנבנים בעזרת נתוני שדה עוזרים בהבנת התהליכים ומשמשים לחיזוי תגובת מי התהום לתרחישי שאיבה שונים.
נושאים ספציפיים שנחקרים בהקשר למי התהום כוללים: יצירת בולענים והידרוגיאולוגיה של אזור ים המלח, חדירת מי ים לאקוויפרים חופיים, זיהום מי תהום, הסעת חום ומומסים, ותנודות מי תהום הנגרמים משינויים ברומטריים, גאות ושפל ארציים, ורעידות אדמה.

 

 

 

נושאי מחקר

המעבדות באגף

עובדי האגף

עבור לתוכן העמוד