מחקר וניטור תגובת התשתית באגן ים המלח לשינויים הטבעיים ומעשה ידי האדם: ניטור שיטפונות והתחתרות נחלים

חוקרי המכון:  יואב אבני

מימון: המשרד להגנת הסביבה

רקע וחשיבות המחקר:
ניטור השיטפונות והתחתרות הנחלים במניפת צאלים הוא מחקר מתמשך הנמצא בעיצומו זה מספר שנים. במסגרת זו מופתה מניפת צאלים בפירוט רב ואותרו בה כ- 15 ערוצי נחלים ו- 6 שדות בולענים. החל משנת 2010 המחקר עוקב אחרי התפתחות דינמית של יחסים הדדיים בין שיטפונות ובין התחתרות ערוצים והגברה של פעילות חלק משדות הבולענים. הגברת הפעילות מיוחסת לקליטה הולכת וגדלה של מי שיטפונות המוחדרים לתת הקרקע על ידי הבולענים. מים אלה, שהם בעלי מליחות נמוכה, תורמים משמעותית להגברת המסת המלח בתת הקרקע היוצרת בולענים רבים על פני השטח. בשנים הקרובות ימשך המחקר במניפת צאלים ולאורך קטעים נוספים של חוף ים המלח. כמו כן יורחב המחקר לאזור אגנו העילי של נחל צאלים על מנת שאפשר יהיה לקבל תמונה שלמה של המשטר הגיאו-הידרולוגי של נחל צאלים המזין את מניפת צאלים בשיטפונות.

מטרות:
1. ניטור מתמשך של התקדמות ערוצים במעלה המניפה.
2. ניטור שיטפונות במרחב מניפת צאלים וחקר השפעתם על המרחב העילי והתת קרקעי של המניפה
3. גיבוש מודל תלת ממדי למעבר מניקוז עילי למנהור ויצירת מעברי מים במרחב התת קרקעי של מניפת צאלים.
4. סקר האגן העילי של נחל צאלים לבחינת תפקודו הגיאו-הידרולוגי.
5. סקר ראשוני של אתר עינות קנה וסמר

שיטות:
1. סקרי שדה אחרי ובמהלך אירועי שיטפונות במרחב נחל צאלים ואגנו העילי.
2. ניתוח נתוני LIDAR של מניפת צאלים למעקב מרחבי ברזולוציה גבוהה.
3. סקר מים במרחב המניפה – ממי השיטפונות למעיינות מלוחים הנובעים במזרח המניפה לאחר שיטפונות.

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
פרופ' שגיא פילין מן הטכניון העברי בחיפה – ניתוח ועיבוד נתוני LIDAR
דגן לברן – מאסטרנט במחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת בן גוריון

 

עבור לתוכן העמוד