מעקב אחר יצירת בולענים ומיפויים

חוקרי המכון:  מאיר אבלסון, גידי בר, יוסי יחיאלי, רן קלבו, מרסלו רוזנזפט, אייל שלו, עמית מושקין

מימון: המשרד להגנת הסביבה

רקע וחשיבות המחקר:
לפרויקט זה יש חשיבות כפולה, 1) מעקב אחר התפתחות הבולענים במרחב, 2) עדכון מפות ההיתכנות. מפות אלו פורסמו לראשונה ב-2004 ועודכנו פעמיים, ב-2009 ו-2013. בזכות עדכון תפוצת הבולענים אנחנו מבינים יותר את הגורמים ששולטים על תפוצתם, הבנה שהיא הכרחית לעדן את אזורי ההיתכנות להתפתחות בולענים.

מטרות:
1. מעקב אחרי התפתחות בולעני ים המלח
2. עדכון מפות ההתכנות
3. וקביעת אזורים צרים יותר לאזורים המועדים ביותר להתפתחות בולענים

שיטות:
1. סימון גבולות בולענים כשכבה ב-GIS.
2. עדכון שכבות ה-GIS    של מפות ההתכנות


עבור לתוכן העמוד