מדבור

חוקרי המכון:  יואב אבני

מימון: המכון הגיאולוגי

רקע וחשיבות המחקר:
ניטור אתרי ארוזיה בהר הנגב החל כבר בשנת 1990 בכמה מוקדים הפזורים בין נחל סכר ונחל ציפורים על מנת לעמוד על קצבי הנסיגה של ראשי בתרונות הסוחפים קרקעות לס בעלי פוטנציאל חקלאי. המחקר התפתח עם השנים להבנת מחזור הקרקעות הגדול של תקופות גלציאליות ואינטר גלציאליות היוצרים תהליכי מדבור בקנה מידה מקומי, אזורי ועולמי. מתוך תובנות אלה פורסמו עד היום 4 מאמרים ומספר עבודות עם סטודנטים אמורות להתפרסם בקרוב (נימרוד וילר, אלי אשכנזי, רייצ'ל צוויג).  לאחרונה הורחב המחקר גם לשטחים חדשים כמו במונגוליה הפנימית (מאמר פורסם ב- 2010) ובעקבות שבתון גם לדרום אוסטרליה (מאמר פורסם כפרק בספר ב- 2010 ).  על מנת להבין תהליכי מידבור מורכבים יש נחיצות בניטור מתמשך של תהליכי הסחיפה והשינוי הגיאומורפי המתרחש בשלושה אתרי מפתח בהר הנגב – נחל בוקר, נחל רביבים עליון ונחל ציפורים וזאת על מנת שנוכל לבסס את מחקרי המדבור העתידיים על מאגר נתונים ארוך טווח. הצעת המחקר הנוכחית מכוונת לאפשר את המשך הניטור.

מטרות:
המשך ניטור רב שנתי של אתרי סחיפה פעילה בהר הנגב המתקיים ברציפות משנת 1990 על מנת לצבור בסיס נתונים רחב המהווה בסיס למחקרים מתקדמים כמו פרוייקט מס' 40577 – פיתוח שיטות מתקדמות לניתוח וכימות ברזולוציה גבוהה של תהליכי ארוזיה העומדים מאחורי הרס תשתיות פיסיות בדרום ישראל.

שיטות:
הניטור יבוצע במהלך תקופת השיטפונות (אוקטובר – מאי) במשך השנים הקרובות (2016-2015) על מנת להמשיך לאסוף נתונים לבסיס הנתונים הרציף שהחל בבנייתו בשנת 1990 .
המדידות הם מטריות מנקודות עיגון קרקעיות הנמצאות בשטח.
הציוד – ציוד שדה רגיל. לעיתים, אחרי אירועים חריגים, מבוצעת סריקת LIDAR   לרוב במעורבות של פרופ' שגיא פילין מן הטכניון השותף גם לפרוייקטים נוספים כמו 40577 ו- 40552 


עבור לתוכן העמוד