פעילות טקטונית פלייסטוקנית לאורך טרנספורם ים המלח בהתבסס על אנליזת מעוות וגילי אורניום-תוריום של תאומי קלציט

חוקרי המכון:  רם וינברגר, פרח נוריאל

מימון: הקרן הדו-לאומית למדע ארה"ב-ישראל  ((BSF

רקע וחשיבות המחקר:
טרנספורם ים המלח מאופיין על ידי מערכת של העתקים תת-מקבילים היוצרים אזור שבירה מסובך. השבירה מלווה בהשקעת מינרלי קלציט, אשר כתוצאה מהלחץ והחום בעת תנועות ההחלקה מפתחים תאומים.  גילי ההשקעה של מינרלי הקלציט ניתנים לקביעה בשיטת אורניום-תוריום, וכיווני המעוות שפעלו בעת השבירה ניתנים להערכה בעזרת תאומי קלציט. לרקורד של שינויים בשדה המעוות עם הזמן חשיבות רבה בהבנת פיזור הפעילות הפליאוסייסמית בישראל, ולניתוח התנועות היחסיות בפלייסטוקן המאוחר בין הלוחות הטקטוניים הגובלים בטרנספורם ים-המלח.

מטרות:
1. ניתוח שדה המעוות סביב טרנספורם ים-המלח והשינויים החלים בו בפלייסטוקן המאוחר.
2. הערכת מידת "החולשה" של טרנספורם ים-המלח על פי מידת המקבילות של כיווני המעוות לכיוון ההעתק.
3. זיהוי אירועים פליאוסיסמיים בפליסטוקן המאוחר.

שיטות:
1. עבודת שדה סטורקטורלית.
2. תיארוך מינרלי קלציט בשיטת התיארוך אורניום-תוריום.
3. אנליזת מעוות בעזרת שקפים ו U-stage.

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
Prof. John Craddock – Macalester College

עבור לתוכן העמוד