תרחישי רעידות אדמה

פיתוח תרחישי רעידות אדמה


אחת מהדרכים האפקטיביות כיום למזער נזקים כתוצאה מרעידת אדמה חזקה היא פיתוח של תוכנת תרחישים למטרת הערכות לפני אירוע רעידת אדמה וכן לניהול האסון לאחריה. תוכנה זו תאפשר זיהוי אזורים "רגישים" לנזק והערכות מיטבית של המדינה מבעוד מועד ובמקביל פיתוח תרחישים לאחר הרעידה. תרחישים אלה יהוו בסיס לתרגול והכנת גורמי החרום וישמשו את מקבלי ההחלטות בימים הראשונים שלאחר האירוע.
במסגרת הערכות מדינת ישראל לקראת רעידת אדמה חזקה המכון שוקד על פיתוח תרחישי רעידות אדמה מתקדמים זאת על בסיס תוכנת תרחישים אמריקאית בשם – HAZUS אשר המכון אמץ והתאים לתנאי הארץ. התוכנה מאפשרת הדמיות של סיכונים גיאולוגיים כגון תנודות הקרקע, גלישות ביחס לתפרוסת הדמוגרפית, התפרוסת המרחבית של המבנים, רמת עמידותם הסייסמית ותפרוסת מתקני התשתיות בישראל. תרחישי רעידות האדמה מאפשרים קבלת אומדן של נזק למבנים ולמבני ציבור ברמות שונות, נזק למתקני תשתיות כולל הערכת רמת תפקודם לאחר הרעידה, הערכה לגבי מספר נפגעים ומפונים, הערכת כמות פסולת בניין צפויה, נזק כלכלי ועוד. התרחישים מותאמים לרמה הארצית והם ברזולוציה וברמת פרוט גבוהה. תרגול התוכנה תוך כדי פיתוחה כבר התבצע במספר אירועים בעלי חשיבות לאומית כגון, בתרגיל רעידת האדמה הלאומי "נקודת מפנה 6" (אוקטובר 2012). במהלך תרגיל זה  המכון הפיק מפות נזק עבור מאות גורמים שתורגלו במהלך התרגיל, וליווה את הדרג המחליט וגורמי החרום בהסברה ובמתן ייעוץ. באוקטובר-2013 התפתח "צביר" של רעידות אדמה חלשות בצפון הכנרת. במסגרת אירועים אלו המכון הכין בזמן אמת תרחישי רעידות אדמה שהיוו את המסד העיקרי לדיון בפורום השר שבמשרד האנרגיה.

 


פיתוח תוכנת תרחישים אמינה הינו תהליך ארוך ומורכב, שכן הוא דורש הטמעה של הידע הגיאולוגי, הסייסמי, הגיאופיסי וההנדסי שנצבר בישראל במשך עשרות שנים והתאמתו כקלט (input) לאלגוריתמים באופן בו-זמני. אי הוודאות שקיימת בחישובי הנזקים היא רבה מאחר והיא קשורה לחוסר היכולת לקבוע באופן מוחלט את גודל הפרמטרים השונים המשולבים בתוכנה תוך כדי פיתוח התרחישים. זאת בעיקר משום שאין בארץ מספיק נתונים כמותיים מרעידות אדמה חזקות.  בכדי להתגבר על אי הוודאות נערכים מספר מחקרים בשיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים בארץ) אוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת באר-שבע) ומכוני מחקר בחו"ל ( USGS,FEMA). למשל, מחקר הנושא ופיתוח התכנה לעיר בטבריה נמצא היום בשלבי סיום, במסגרת מחקר זה נבחנות מטריצת נפגעים ועקומת שבירות למבני בטון אשר יילקחו בחשבון במהלך הדמיית הנזקים.
בשנים 2015-2016 פרויקט פיתוח תוכנת התרחישים יתמקד בשני תחומים מרכזיים: 1) בניית מסגרת ההערכות לקראת רעידת אדמה בישראל, ו- 2) הכנת מערכת הדמיית נזקים בזמן אמת (Real time). התחום  הראשון יכלול מחקרים אשר יתמקדו בפיתוח שיטות להערכת כמות נפגעים תוך כדי התחשבות בסיכונים הגיאולוגים (כגון תנודות קרקע, העתקה וגלישת מדרונות), אחוז קריסת מבנה, בנית עקומות שבירות של מבנים והערכת עמידותם הסייסמית, סיכונים גיאולוגיים והיבטים כלכליים. במקביל למחקרים תתבצע קליטת רשומות מידע עדכניות (דמוגרפיה, מבנים ומתקני תשתיות) אשר בעזרתם אפשר יהיה לשפר את רמת הדיוק של הדמיות הנזקים. התחום השני יכלול פיתוח אלגוריתמים לעיבוד מהיר של פלט הדמיות הנזק, עיצוב מפות נזק סטנדרטיות והפקת תיקי חרום. תוצאות הפרויקט יופנו לוועדה להערכות לרעידות אדמה, לפיקוד העורף, למערך החרום וההצלה ולכל גורם ציבורי אחר הזקוק לתוכנת התרחישים. 


 

תכניות עבודה לתרחישי רעידות אדמה - 2018-2019

עבור לתוכן העמוד