פרויקט תג"ר

תחנות כח גרעיניות בישראל

המכון הגיאולוגי בשיתוף עם הועדה לאנרגיה אטומית ולשכת המדען הראשי במשרד האנרגיה שוקדים בימים אלו ובשנים הקרובות על מציאת אתרים נוספים מתאימים להקמת תחנות כח גרעיניות (תג"ר). עבודות אלה מצטרפות לעבודות אחרות בנושא אשר התבצעו במכון הגיאולוגי מאז שנות ה- 90. בשנים האחרונות החלה יוזמה של משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לחדש את החיפוש אחר אתרים מתאימים למיקום של תחנות כוח גרעיניות במיוחד לתחנות מהדור החדש זאת בנוסף לאתר שבטה. לתחנות הכח הגרעיניות ישנה חשיבות מכרעת כספק אנרגיה ועל כן המכון הגיאולוגי מחויב לנושא זה. עם זאת קיימת המודעות לכך שכל אתר שיבחר להקמת תג"ר חייב להיבדק היטב בראש ובראשונה מבחינת תנאי התשתית הטבעית. הסיכון הרב הטמון בכשלים אפשריים בהפעלת תג"ר, החל מכשל הנובע מסיכונים גיאולוגיים וכלה בכשל שמקורו בטעות אנוש חייב להילקח בחשבון כאשר מתכננים הקמת תג"ר. לפיכך, המחקרים שנעשים במכון כוללים מגוון רחב של נושאים, החל ממיפוי מפורט של הסיכונים הגיאולוגיים בשטח המיועד, דרך בדיקת השכבות הגיאולוגיות ומי-התהום באזורים השונים וכלה בנתונים דמוגרפיים. כמו כן, עקב הסיכון הרב הכרוך בהפעלת תג"ר חשוב לזכור כי בדיקת הסיכונים הגיאולוגיים ע"י המכון הגיאולוגי הינה בדיקה יחודית לנושא התג"ר כפי שמקובל בעולם. כך לדוגמא, קיים צורך ליצור מפת העתקים פעילים יעודית לצורכי תג"ר, מפה שלוקחת בחשבון זמן פעילות ארוך הרבה יותר (500 אלפי שנים) של העתקים מזמן הפעילות במפת העתקים המיועדת לתכנון ובניה (תקן הבניה 431) (13 אלפי שנים).

במכון הגיאולוגי מתבצעים מספר פרויקטים הקשורים לתכנון והקמת תג"ר:
בשנת 2014 החל מיפוי ראשוני משולב לאיתור אזורים פוטנציאלים עבור תג"ר. המיפוי המשולב לוקח בחשבון קריטריונים דמוגרפיים, מיפוי מחודש של העתקים פעילים על-פי קרטריונים עבור תג"ר ואת מיקום מוקדי רעידות האדמה בתחומי ישראל. בהמשך יש כוונה לחקור ברזולוציה גבוהה יותר אזורים רלוונטים ולהעריך את הסיכונים הסייסמים הנובעים מהמקורות הסייסמים השונים כפי שבאים ליד ביטוי ממפת ההעתקים המותאמת לצרכי תג"ר. בהמשך נחקור גם את מידת ההגברה ותגובת האתר לגלים סייסמים חזקים.

המכון הגיאולוגי חוקר ולומד נושא נילווה של סילוק והטמנה של חומר רדיואקטיבי. תהליך הקמת תחנת כוח גרעינית מחייב התיחסות לנושא סילוק והטמנה יעילים, בטוחים וארוכי טווח של הדלק המוקרן בכור הכוח. קבורה גיאולוגית נחשבת לדרך הבטוחה ביותר לסילוק דלק מוקרן. מטרת המחקר המתקיים במכון היא לאפשר חיזוי לסוג הריאקציות והתהליכים שיתרחשו במקרה בו חומר רדיואקטיבי ידלוף מהמטמנה הגיאולוגית לסלעי הסביבה. המחקר בודק את יחסי הגומלין בין סלעים קרבונטים שונים לתמיסות הכוללות מדמים לרדיונוקלאידים המצויים בדלק מוקרן שמקורו בתחנות כוח גרעיניות.
הפרויקטים המתבצעים בנושא הינם בשיתוף פעולה הדוק עם המדען הראשי במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, הוועדה לאנרגיה אטומית וקמ"ג.

תכניות עבודה לפרויקט תג"ר - 2018-2019

עבור לתוכן העמוד