המיפוי הגיאולוגי

המיפוי הגיאולוגי של ישראל

פרוייקט המיפוי הינו רב שנתי ותכליתו מיפוי גיאולוגי והוצאה לאור של 79 גיליונות של מפות גיאולוגיות  המכסים את כל שיטחה של מדינת ישראל. כל גיליון מיפוי בקנ"מ 1:50,000 משתרע על שטח של כ- 400 קמ"ר (כ- 400,000 דונם). מטרת הפרוייקט היא להציג את תפוצת יחידות הסלע השונות ואת היחסים ביניהן כפי שהם מופיעים על פני השטח באופן חזותי, תוך שימוש בכלים קרטוגרפיים מתקדמים. המפות הגיאולוגיות משמשות לאיתור וניצול משאבי טבע ומים, לאיתור חומרי גלם לתעשייה, לתכנון ויעוד מושכל של שטחים ברמת התכנון המקומי והאזורי, למזעור סיכונים טבעיים כגון רעידות אדמה, גלישות קרקע ועוד. המפות הגיאולוגיות משמשות משתמשי קצה שונים – גיאולוגים, מתכננים, מקבלי החלטות ומשתמשים מקצועיים שונים.
המיפוי הגיאולוגי מבוצע בעיקרו בשדה על ידי צוות ממפים או על ידי ממפה יחיד שהוכשרו לכך המפעילים לצורך המיפוי ידע מקצועי רב מתחומים מגוונים – החל מסטרטיגרפיה, טקטוניקה, פלאונטולוגיה וכלה בגיאומורפולוגיה. לממפים הכרות טובה עם השדה ועם שיטות עבודה קרטוגרפיות והם שואפים להבין את הרכבי הסלעים והיחידות הסטרטיגרפיות על מנת לבטא נאמנה את המבנה הגיאולוגי, המורכב לעיתים, בעיקר באזורים הנתונים לתהליכים טקטוניים נמרצים הכוללים שבירה והעתקה. צוות זה נעזר בצוות מומחים גדול הנמצא בעורף – בעיקר במכון הגיאולוגי הכולל ביו-סטרטיגרפים, סדימנטולוגים, גיאוכימאים וטקטוניקאים.

 


לאחר איסוף הנתונים בשדה נדרש המשך עבודה בתחנת עבודה של ממ"ג הכוללת קליטה של הקווים שמופו בשדה על גבי מפות ממוחשבות המאפשרות קליטה בשכבות של נתונים משלימים כגון כיווני נטיית השכבות, מיקום גילים רדיומטריים, מרכזי מנרליזציה בעלי עניין או מיקום מרכזי התפרצות וולקאניים. מכלול הפרטים הגיאולוגיים מוצגים על גבי המפות באמצעות קוים, פוליגונים, סמלים וצבעים. לצורך זה נעזר צוות המיפוי במערך מסייע הכולל צוות מומחים בתחום הממ"ג והקרטוגרפיה, המאפשר פיתוח תוכנות יעודיות ומוצרי קצה קרטוגרפיים היחודיים לצרכי המיפוי של מדינת ישראל.
ההוצאה לאור של המפות בצורה הסופית שלהן משלבת מומחים בתחום הגרפיקה והעיצוב החזותי על מנת ליצור קוד צבעים וסימנים מוסכמים אחיד לכלל המפות. בשלב הזה מעצבים את הטבלאות הסטרטיגרפיות והמקרא הליתולוגי המלווה כל מפה ומפה ויוצרים את העימוד הסופי של המפות.
במסגרת מערך המיפוי במכון הגיאולוגי פועלים 7 חוקרים הממפים בשדה ו-3 חוקרים המשמשים כבקרי איכות המיפוי. במערך הממ"ג פועלים 3 מומחים בתחום הקרטוגרפיה הממוחשבת. בנוסף לכך דורש המיפוי סיוע מזדמן בשדה הניתן לסירוגין על ידי כ-7 טכנאים, 6 אנשי צוות במעבדות המחקר לפלאונטולוגיה ואיש צוות קבוע בתחום ההוצאה לאור.
יש להדגיש כי המיפוי בקנ"מ 1:50,000 הוא קנה מידה מפורט המקובל בעולם והוא מהווה בסיס למיפוי מפורט עוד יותר הנדרש לעיתים באזורי מפתח.
עד לשלב זה הושלמו והוצאו לאור 67 גיליונות המכסים את מרבית שיטחה של מדינת ישראל.
מטרת הפרויקט לשנים הקרובות היא להשלים את 12 הגיליונות הנותרים, הממוקמים ברובם באזורים בהם מצויים שטחי אש פעילים של צה"ל, שהגישה אליהם מוגבלת.
בנוסף לכך, בשנים הקרובות נתחיל בהוצאה לאור של מפות סיכון אינטראקטיביות בקנה מידה מפורט 1:25,000 ובמקרה הצורך גם בקנ"מ 1:10,000, שבהם יוצגו גורמי הסיכון כגון אזורי העתקה פעילה, אזורים בעלי רגישות לגלישות מדרון ואזורים המועדים להתנזלות. המיפוי יתחיל באזורים אורבניים הממוקמים לאורך בקע ים המלח וכן באזור מפרץ חיפה. קביעת האזורים וסדרי העדיפות לעבודה תעשה בשיתוף פעולה עם וועדת ההערכות לרעידות אדמה, מנהל התכנון במשרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה.

 

 

 

תכניות עבודה למיפוי הגיאולוגי - 2018-2019

עבור לתוכן העמוד