ניהול פרוייקטים

ראש היחידה: אירה פאר , יעל אלחרר

 

עובדים: פנינה בלורי

 

ייעוד: קידום, ליווי והסדרת פעילויות המחקר של המכון הגאולוגי מול קרנות המחקר השונות.

 

רקע: פעילות המחקר במכונים נעשית במסגרת עשרות רבות של פרויקטים המתנהלים בו זמנית. מקור המימון לפרויקטים מגוון וכולל גורמי ממשלה, קרנות מחקר תחרותיות ועבודות מוזמנות מגורמים במשק.  תחום זה כולל: אישור הצעת המחקר בהיבט תקציבי טרם הגשתה לקרן המממנת, בחינת חלופות, הגדרת יעדים, בדיקת היתכנות, הערכת עלויות, הקצאת עלויות, בקרת סיכונים, RFP,RFI, בקרת חוזים, דיווח לקרנות המחקר,  מעקב אחר התקדמות הפרויקט ברמת אבני דרך, מעקב אחר ניצול התקציבי של הפרויקט, כתיבת נהלים, הטמעת שיפורים, פתיחת צווארי בקבוק בתהליכים השונים, סגירת פרויקט. 


 פעילויות עיקריות של היחידה: 

  • יישום מדיניות המחקר כפי שנקבעת על ידי הנהלת המכון.
  • תמיכה, מעקב וקידום אבני הדרך במחקרי המכון.
  • טיפול מנהלי במענקי המחקר של חוקרי המכון בהתאם לנהלים.
  • ייזום וקיום קשר שוטף עם חברות בתעשייה לגבי מחקרים מוזמנים.
  • ייצוג המכון כמוסד מחקרי בפני גורמי מימון בארץ ובעולם לצורך קידום המחקר.
  • ניהול אדמיניסטרטיבי שוטף, פיקוח ובקרה על הפרויקטים של המכון הגיאולוגי אל מול קרנות מחקר  לאומיות ובין לאומיות.

     
עבור לתוכן העמוד