רכש ולוגיסטיקה

ראש היחידה: אריאל בלמס


עובדי היחידה: רמי מדמון , אליאב אליאס

 

ייעוד:  טיפול בנושא רכישת שירותים וטובין עבור המכון ועבודה מול ספקים משלב פרסום מכרזים ועד לשלב בחירתם.

 

פעילויות עיקריות של היחידה:

  • הגדרת הצרכים של המכון בקבלת שירותים חיצוניים ואיתור ספקים הנותנים מענה לכך.
  • טיפול בכל הליך הגשת מכרז מקומי בהתאם להיקף הכספי שלו עפ"י נהלי החשב הכללי ולפי חוק חובת המכרזים.
  • ליווי מקצועי של הליכי מכרז לרכש והקפדה על יישום הוראות חוזה הרכש נשוא ההתקשרות
  • איתור ספקים מורשים הנותנים מענה לצרכים של המכון במתן שירותים שונים או שיש ברשותם את האפשרות לספק בהתאם לדרישות המכון. 
  • ביצוע משיכת ציוד / טובין מספקים מוגדרים שאיתם קיימת התקשרות שוטפת.
  • ניהול וועדת בלאי ועודפים משרדית ואחריות על ספירות מלאי בכל היחידות השונות.
  • הכנת מפרטים עבור השירותים הנדרשים.
עבור לתוכן העמוד