כספים, תקציב וחשבונות

ראש היחידה: אירה פאר

 

עובדי היחידה: יעל אלחרראירית מהסרי, אייל גבריאלי  

 
ייעוד: ניהול המערך התקציבי של הפעילות הכספית והחשבונאית במכון הגאולוגי.

 

פעילויות עיקריות של היחידה:

  • ניהול המערכת הכספית והתקציבית.
  • גיבוש תחזית הכנסות והוצאות ברמה שנתית, קביעת תקציב ובקרה על ביצועו.
  • עריכת הדוח הכספי של המכון והיחידות שתחת ניהולו.
  • רישומים בהנהלת החשבונות.
  • קיום קשרי גומלין עם גורמים רלוונטיים באגף התקציבים משרד האוצר.
  • ניהול מענקי מחקר לאומיים ובינ"ל, כולל מעקב אחר מסירת דיווחים וגביית כספים במועד.
  • פעילות שוטפת מול הבנקים, כולל ביצוע התאמות חשבונאיות בהתאם.
  • טיפול וניהול התקשרויות והסכמים עם  מלגאים, מתנדבים ויועצי המכון.
  • ניהול מערך התשלומים לספקים ולכל הגורמים החיצוניים הנותנים שירותים למכון.
עבור לתוכן העמוד