משאבי אנוש

ראש היחידה: שרה ויזל


עובדי היחידה: מלכה לפקיבקר

 

ייעוד:  טיפול בהיבטים הקשורים במשאב האנושי בתהליך הגיוס, הקליטה, תקופת העסקה, פרישה  ואמריטוס. 


פעילויות עיקריות של היחידה:

  • מתן הכוונה מקצועית לעובדי המכון בנושאי משאבי אנוש.
  • מעקב ובקרה על נוכחות העובדים במכון, כולל ביצוע תיקונים בהתאם.
  • מעקב ובקרה של מכסות ימי חופשה, מחלה, בחירה, הצהרה, השתלמות, תוך התקשרות שוטפת עם עובדי המכון.
  • ריכוז הטיפול במתנדבים,סטודנטים הנקלטים מעת לעת במכון משלב הקליטה ועד לסיום עבודתם במכון.
  • ביצוע עדכון שוטף של נתוני עובדי המכון במערכות התיעוד, ובכלל זאת: חלקיות משרה, שינוי דרגה, תקן, רכב, כוננות, שעות נוספות  ופרטים נוספים. 
  • העברת דיווחי נוכחות של עובדי המכון למחלקת שכר.
  • ניהול ותחזוקה של התיקים האישיים של עובדי המכון.
  • מעקב שוטף אחר חוזי העסקה ומינויים בפועל, תוך עדכון ההנהלה בעניינים רלוונטיים.
עבור לתוכן העמוד