תחזוקה

ראש היחידה: אוריה וענונו


עובדי היחידה: דוד סידי

 

ייעוד: ניהול, מעקב וביצוע טיפול שוטף של מערך התחזוקה של המבנים שברשות המכון הגאולוגי.


פעילויות היחידה:  

  • ניצול אפקטיבי של המשאבים העומדים לרשות המכון לטובת ביצוע עבודות הבינוי והתחזוקה.
  •  מעקב בנוגע לתחזוקה שוטפת של ציוד המעבדות שברשות המכון.
  •  ניהול ותפעול תחזוקת מבנים, מערכות, ומתקני המכון, כך שישמשו תשתית פיזית לפעילויות האקדמיות והמנהליות של היחידות המאכלסות אותם.
  •  ניהול תפעול ותחזוקת שירותי חשמל, מיזוג אויר, מערכות מים וביוב, כיבוי אש, וציוד תקשורת במבני המכון, תוך ליווי יחידת הבטיחות במכון.
  •  תגבור מערך התחבורה במכון ביציאות שדה ומינהל.
  •  אחריות על בית המלאכה של המכון ותפעולו השוטף.
  •  אחריות על טיפוח סביבתי במכון הגאולוגי, תוך מניעת סיכונים.
עבור לתוכן העמוד