בטיחות

ראש היחידה: דוד בלס

 

ייעוד:  שמירה על בטיחותם ובריאותם של עובדי המכון בזמן שהייתם במסגרת העבודה.

 
פעילויות היחידה:

  • הדרכת עובדים ומנהלים בכל הרמות בנושאי הבטיחות והבריאות אשר בתחום אחריותם. 
  • שיפור באופן מתמיד את מערך הבטיחות של המכון ע"י הקטנת סיכוני בטיחות ובריאות.
  • עמידה בכל החוקים ותקנות הבטיחות בעבודה, תקנים ונהלים הקשורים לבטיחות וגהות.
  • דאגה לסביבת עבודה בטוחה ונטולת תאונות.
  • יישום המלצות ודרישות של וועדת בטיחות, של ממונה הבטיחות בנושאי בטיחות במכון ובמהלך עבודת שדה.
  • ביצוע ויישום סקרי מפגעים וסיכונים תקופתיים. 
  • יישום שיטות מתקדמות לניהול סיכונים.
  • איתור מפגעים בטיחותיים ולפעול לסילוקם.
  • הקצאת משאבים הנדרשים להפחתת רמת הסיכונים ולסילוק מפגעים, על מנת למנוע תאונות עבודה, מחלות מקצוע ופגיעות באיכות הסביבה.
עבור לתוכן העמוד