מעקב אחרי איזורי שקיעה הדרגתית

חוקרי המכון: גדעון בר, מאיר אבלסון

מימון: המשרד להגנת הסביבה

רקע וחשיבות המחקר:
בולעני ים המלח מלווים בשקיעות קרקע הדרגתיות לפני, תוך כדי ואחרי יצירתם. שקיעות אלה מספקות מידע לגבי מידת הפעילות של הבולענים ומאפשרות לעתים קרובות לזהות אזורים בהם יתפתחו בולענים עתידיים. מידע זה חיוני להמשך פיתוח חופי ים המלח והתעשיות שלצדו. המחקר משמש כבסיס מדעי לבנית מערכת עתידית של התרעה לבולענים.

מטרות:
מיפוי ומעקב אחרי אזורי שקיעת קרקע הדרגתית באזור חופי ים המלח על מנת לאתר: 1. בולענים לפני קריסתם,
2. אזורים מאוכלסים ואזורי פיתוח בסכנה, 3. פגיעות אפשריות בתשתיות כגון כבישים וסוללות בריכות האידוי.

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
איתי חביב, אוניברסיטת בן גוריון
אלי רז, מרכז מדע ים המלח וערבה
רן נוף, המכון הגיאופיסי
Simone Atzori, INGV, Rome, Italy
Stefano Salvi, INGV, Rome, Italy

עבור לתוכן העמוד