תהליכים הידרולוגיים וגיאוכימיים בחוף ים המלח

חוקרי המכון: יוסי יחיאלי, איאד סוועד

מימון: המשרד להגנת הסביבה

רקע וחשיבות המחקר:
בעקבות ירידת מפלס ים המלח נחשף שטח גדול הנתון עתה לתהליכים של שטיפה והצטברות מלחים בחוף החדש שנוצר לים הים. באזורים מסוימים ישנה שטיפה כמעט מלאה של המלחים ובאזורים אחרים יש הצטברות של מלחים ועליה בריכוז מעל למליחות של ים המלח המקורי. המחקר המוצע יבדוק את התהליכים באזורים השונים.

מטרות:
1. הערכה של השפעת ירידת מפלס הים על החוף החדש וניתוח תהליכי שטיפה והצטברות מלחים.
2. הבנה של התהליכים בחוף החדש שנוצר ובאזור הלא רווי.
3. הבנה של התהליכים באזור עין פשחה.

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
יבחר גנאור – אוניברסיטת בן גוריון , באר שבע
נעם וייסברוד – אוניברסיטת בן גוריון, שדה בוקר

עבור לתוכן העמוד