הערכת קצבי זרימה של מי תהום

חוקרי המכון: יוסי יחיאלי, מוטי שטיין, נדב לנסקי, איתי גבריאלי, איל שלו

מימון: המשרד להגנת הסביבה

רקע וחשיבות המחקר:
פרויקט זה הינו פרויקט משלים לפרויקט של "ההידרוגיאולוגיה של האקויפר המזרחי – מודל תלת מימדי" שעוסק במידול הידרוגיאולוגי של האקויפר המזרחי. בפרויקט הכתוב כאן ייעשה שימוש בשיטות נוספות כדי לקבוע את הקשר בין המערכת ההידרוגיאולוגית לבין בסיס הניקוז האזורי שהוא ים המלח בעזרת מדידות מפלסי מי תהום ואנליזות כימיות ואיזוטופיות במי תהום מקידוחים באקויפר החוף של ים המלח. תוצאות ראשוניות מצביעות על כך שאנליזות כאלה מלמדות על קצב כניסת מי ים המלח לתוך האקויפר וכן על קצב זרימת מי תהום לים אבל ללא כימות מספק של המרכיבים השונים. תוצאות המחקר אמורות ללמד בצורה יותר כמותית על קצב תנועת מי תהום ועל קצב השטיפה של האקויפר וחיזוי המליחות בעתיד. הערכת קצבי הזרימה תורמת לחישוב והערכה של מאזני מים ומלח של ים המלח.

מטרות:
הערכת קצבי זרימת מי תהום לים המלח וקצב חדירת מי ים המלח לתוך האקויפר:
1. הערכה כמותית של זרימת מי תהום מתוקים ומלוחים לים המלח.
2. הערכה של השפעת ירידת מפלס ים המלח על מי התהום בסביבתו.
3. הבנה של קצב השטיפה.
4. לימוד הקשר בין ים המלח לאקויפר שבקרבתו.

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
בועז לזר – האוניברסיטה העברית בירושלים.
ישי ויינשטיין – אוניברסיטת בר אילן.

עבור לתוכן העמוד