השפעת תעלת הימים על ההידרולוגיה והבולענים

חוקרי המכון: אייל שלו, יוסי יחיאלי, איתי גבריאלי


מימון: המשרד להגנת הסביבה


רקע וחשיבות המחקר:
פרויקט תעלת הימים אמור להעלות את מפלס ים המלח תוך כדי יצירת שכבה תת רוויה להליט בעובי של עד 30
מטר מפני השטח. נטען בעבר כי פרויקט זה יפתור את בעיית הבולענים. אולם, לשכבה התת רוויה להליט פוטנציאל
להמסת מלח ויצירת בולענים, וסמיכותה לשכבות מלח עלולה להאיץ את קצב יצירת הבולענים. בעבודה זו ייבחן קצב
יצירת הבולענים במקרה זה לעומת קצב היצירה במקרה של המשך ירידת המפלס.


מטרות:
כימות קצב יצירת הבולענים בשני המקרים:
1. עליית מפלס ים המלח ויצירת שכבת מים תת רוויה להליט.
2. המשך ירידת מפלס ים המלח.

 

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
חיים גבירצמן – האוניברסיטה העברית בירושלים.

עבור לתוכן העמוד