נזק כלכלי מרעידת אדמה באילת

חוקרי המכון: צפריר לוי

מימון: משרד המדע הטכנולוגיה והחלל

רקע וחשיבות המחקר:
נזק הנגרם מרעידת אדמה והתאוששות כלכלית חברתית -עשויים להשתנות באופן משמעותי מקהילה מקומית אחת לשנייה ולכן יש צורך בהערכות נזק בקנה מידה מקומי. נכון להיום, התרחישים הלאומיים פותחו ללא התייחסות פרטנית לסיכונים גיאולוגיים מקומיים ולפן הכלכלי ברמה מקומית .מטרת המחקר הנוכחי היא לפתח נוהל חדשני להערכת נזק כלכלי ברשויות מקומיות תוך מתן דגש על העיר אילת שנבחרה להיות מקרה בוחן. בכדי להעריך את הנזק הפיננסי המקומי ואת קצב השיקום הכלכלי המחקר מיישם גישות חדשניות כאשר תרחישי רעידת האדמה המשולבים ייקבעו באמצעות סימולציות רעידות אדמה דינמיות והדמיות נזקים מתקדמות וכן בעזרת ניתוח פרטני של גורמי הסיכון הרלוונטיים. התוצר יהיה דו"ח המפרט את הנזקים הכלכליים וניתוח משמעותם. כמו כן יכלול המלצה לבנית נוהל הערכות מקומית לקראת רעידת אדמה בערים השונות בישראל. 

מטרות:
הערכה כמותית של נזק כלכלי באילת כתוצאה מרעידת אדמה וגיבוש נוהל הערכות מקומית לפני הרעידה ולאחריה אשר ישמש עיריות בישראל.

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
ירון פינצי-מו"פ ערבה דרומית

עבור לתוכן העמוד