שדרוג והשלמת מפת האזורים המועדים להצפה מצונאמי בישראל

חוקרי המכון: עמוס סלמון

מימון: הוועדה הבין משרדית להערכות מדינת ישראל לרעידות אדמה

רקע וחשיבות המחקר:
שדרוג והשלמה של מפת האזורים המועדים להצפה מצונאמי לאורך כל חוף הים התיכון של ישראל בעזרת תוכנת GEOCLAW אשר נקלטה לאחרונה במכון לחקר ימים ואגמים בישראל, תוך שימוש בסריגי בתימטריה של מדרון ומדף היבשת בישראל וטופוגרפיה של החוף ברזולוציה המיטבית הקיימת בישראל כיום.
מפת הסיכון שתיוצר תשמש כתשתית ידע לתכנון ובניה עמידים לצונאמי כמו גם למזעור הסיכון עבור מתקנים קיימים. זה כלי יישומי לצורכי תכנון ובניה בישראל הדרוש כבר כעת. הצורך במפות אלה נידרש עתה עבור הכנת תסקירים של תשתיות חוף וים למשרד להגנת הסביבה, למטרות תכנון על פי דרישת ראש מנהל התכנון להתייחסות לסיכוני רעידות אדמה בעת הכנת תכניות מתאר בכל רמות התכנון בארץ. מלבד היערכות לקראת צונאמי, המפה תהווה כלי עזר לחינוך והדרכה לציבור.

מטרות:
1. הכנת מפות סיכון של האזורים המועדים להצפה מצונאמי לאורך חופי הים התיכון בישראל.
2. הערכה של תחום הצפה וגובה גל של תרחיש הצונאמי החמור ביותר הצפוי בישראל.

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
ברק גלנטי – חיא"ל

עבור לתוכן העמוד