דוחות לשנת 2014

Influence of the Agulhas Current on the terresstrial climate of South Africa as derived from speleothems

Author: Kerstin Braun
דוח מס' GSI/26/2014

Analytical, semi-analytical and numerical solutions of migration and trapping of injected CO2 in deep saline aquifers

Author: Ravid Rosenzweig
דוח מס' GSI/27/2014

הערכה איכותית של הסיכון מרעידות אדמה באתרי מורשת ותרבות בישראל

מחברים: עמוס סלמון, חנה נצר-כהן, עזרא זילברמן, רבקה אמית
דוח מס' GSI/28/2014

סקר גיאומורפולוגי וגיאופיסי לאיתור פעילות טקטונית צעירה לאורך הגבול המזרחי של מישור החוף כבסיס להערכת סיכונים סייסמיים במרכז ישראל

מחברים: עודד בר ועזרא זילברמן
דוח מס' GSI/29/2014

בחינת תרחישי הטמנה של CO2 בסלעי האקוויפר המלוח התיכון )תצורות ארדון, אינמר, דיה, שריף וזוהר( בנגב הצפוני

מחברים: רן קלבו, רביד רוזנצויג, עודד בר, אורנה בוך לויתן, זוהר גבירצמן
דוח מס' GSI/32/2014

Modeling CO2 migration and trapping in the Jurassic saline aquifers of the Negev first year report

Author: Ravid Rosenzweig
דוח מס' GSI/33/2014

מאספים חיים ומתים של פורמיניפרה ומולוסקה כסמנים רגישים לשינויים מעשה ידי אדם במדף היבשת הרדוד של הים התיכון הישראלי

מחברים: אורית חיימס-קפצן, יעל אדלמן-פורסטנברג, יעל לשנו, רוני תדירף חיים בנימיני ואהובה אלמוגי-לבין
דוח מס' GSI/35/2014

Characteristics of benthic foraminifera inhabiting rocky reefs in northern Israeli Mediterranean shelf

Authors: Orit Hyams-Kaphzan, Lydia Perelis Grossowicz and Ahuva Almogi-Labin
דוח מס' GSI/36/2014
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
עבור לתוכן העמוד