דוחות לשנת 2015

פוספוגבס אפיון, הרכב ותכונות

מחברת: יהודית הרלבן
דוח מס' TR-GSI/02/2016

Silicate sediments dissolution during interaction with seawater

Author: Daniel Winkler
דוח מס' GSI/01/2015

Processes, rates and evolution of Mesa-Talus couplets in the hyperarid Negev during the Quaternary

Author: Ronen Boroda
דוח מס' GSI/02/2015

אפיון אתרי הטמנה פוטנציאליים תת קרקעיים לקבורה של פסולת רדיואקטיבית בדרום ישראל דוח התקדמות לשנת - 2014

מחבר: רן קלבו
דוח מס' GSI/05/2015

אפיון פוטנציאל סלעי המאגר ביחידות היוראסיות באזור הים הרדוד של ישראל באמצעות שיחזור סביבות ההשקעה וההיסטוריה התרמלית והדיאגנטית של השוליים המזרחיים של אגן הלבנט: דו"ח התקדמות לסיכום שנת המחקר הראשונה

מחברים: אסף לוין ורן קלבו
דוח מס' GSI/06/2015

ניטור וניתוח נתוני מפלסים וספיקות בקידוחי מיצר

מחברים: אייל שלו, אורי מליק, הלל לוצקי
דוח מס' GSI/07/2015

אזור אילת כבית ספר שדה לגיאולוגיה

מחברים: מיכאל בייט ורן קלבו
דוח מס' GSI/10/2015

The deep structure and density distribution of northern Israel and its surroundings

Authors: Michal Rosenthal, Amit Segev, Michael Rybakov, Vladimir Lyakhovsky, Zvi Ben-Avraham
דוח מס' GSI/12/2015

תגובת התשתית באגן ים המלח לשינויים הטבעיים ומעשה ידי אדם: מסגרת רב שנתית לניטור ומחקר, 2013-2016

מחבר: גדעון בר
דוח מס' GSI/13/2015

מידת השטיפה של יסודות עיקריים ויסודות קורט מפצלי שמן שאריתיים (spent oil shale) לאחר תהליכי פירוליזה

מחברת: אורלי גורן
דוח מס' GSI/15/2015

הגורמים לירידה המואצת של מפלס ים המלח בעשרות השנים האחרונות

מחברים: נדב לנסקי ואלעד דנטה
דוח מס' GSI/16/2015

The Provenance of the Fine Fraction of the Cambrian Siliciclastic Sequence of Israel; an Isotope Geochemistry Study of Heavy Minerals, Clays and Feldspars

Author: Yoav Ben Dor
דוח מס' GSI/17/2015

Intraplate rotational deformation induced by faults: Carmel-Gilboa fault system as a case study

Authors: Neta Dembo, Yariv Hamiel, Roi Granot
דוח מס' GSI/19/2015

Atmospheric Dust, Dust Deposits (Loess) and Soils in the Negev Desert

Authors: Onn Crouvi, Yehouda Enzel, Yoav Ben-Dor, Rivka Amit
דוח מס' GSI/22/2015
עבור לתוכן העמוד