מלגות ונושאי מחקר לתארים שני, שלישי ובתר-דוקטורט

קול קורא למלגות בתחומי מחקר כדור הארץ לשנה"ל תשע"ז-תשע"ח

נספח א' קול קורא לקבלת מלגה בנושא -ניטור והבנת התהליכים הגיאוכימיים באזור הפן הביני.

עבור לתוכן העמוד