מענקים

מענקי מחקר:

 

ISF:
פרח נוריאל ואנטון ווקס:

תיארוך משקעי קלציט בשיטת אורניום עופרת לקביעת גילי פעילות העתקים ושלבי התרוממות: דוגמא מהעתק ים המלח.


נעמי פורת:

שימוש בחתכים עבים בנגב מערבי (ישראל) כמעבדה טבעית לפיתוח שיטות לומינסנציה לטווחים ארוכים.


מוטי שטיין ואהובה אלמוגי-לבין:

תובנות חדשות על קלציטים אוטיגניים מהכנרת המודרנית וההולוקנית ממדידות של יחסי האיזוטופים היציבים של סטרונציום.


רני קלבו (עם רבקה רבינוביץ, האוניברסיטה העברית):

כאשר אפריקה ואירואסיה נפגשו - התנאים הפיסיים, האקלימיים והסביבתיים בעת תפוצת הפאונה דרך הלבנט.


פאינה גלמן (עם  זאב רונן וענת ברנשטיין, אוניברסיטת בן גוריון):

דהלוגנציה מיקרוביאלית של תרכובות אורגנו הלידיות: דכלורינציה לעומת דברומינציה.

 


GIF:
פאינה גלמן:


אחרים:
רני קלבו:
משרד התשתיות הלאומיות:

Options of deep geological CO2 storage in the lower saline aquifer (Paleozoic-Triassic) in southern Israel. The Ministry of National Infrastructure.קמ"ג:

 Characterization of potential underground storage sites for radionuclide waste in Southern Israel.


עבור לתוכן העמוד