מפרץ סואץ

כאשר בוחנים את הפעילות לאורך מפרץ סואץ, הוא נראה לכאורה השקט מבין הגבולות. ואולם יש לשים לב למתרחש בקצותיו. בקצה הדרומי שלו, ליד האי שדואן, ארעה במרץ 1969 רעידה חזקה ביותר במגניטודה 6.9. בשוליים הצפון מערביים שלו, מחוץ לאזור המפרץ, ארעה ליד קהיר, באוקטובר 1992, רעידה חזקה ועל אף שהגיעה למגניטודה 5.9 בלבד, הייתה לקטלנית ביותר באזור במאה האחרונה, וזאת בשל איכות הבניה הירודה שם. רעידה זו חשובה במיוחד משום שהמוקד שלה אינו מצוי על תוואי ברור של גבול לוחות טקטוני. האם זה מעיד על כיוון ההתפתחות העתידי של מפרץ סואץ, ובהתאם גם על המשך תהליך ההתנתקות של תת הלוח סיני מאפריקה לקראת היותו לוח עצמאי קטן ?

עבור לתוכן העמוד