עוצמה

הניסיון שהצטבר בעולם מראה שככל שההעתק ארוך יותר, כך הרעידות שעליו תהינה חזקות יותר. בספרות המקצועית מופיע ניסוח כמותי לקשר זה וניתן בעזרתו להעריך גם את המגניטודה של הרעידה המכסימלית הצפויה על המערכת של טרנספורם ים המלח. ועוד, מאחר והתופעה חוזרת על עצמה ניתן לשער כי הרעידה המכסימלית בעתיד לא תפחת בעוצמתה מהרעידות שכבר קרו בעבר. מכאן בין השאר, חשיבותו של קטלוג הרעידות ההיסטוריות החזקות שאירעו בסביבתנו. כך או כך, נראה שהרעידה המכסימלית הצפויה על טרנספורם ים המלח עלולה להגיע למגניטודה 7.5.

עבור לתוכן העמוד