עיתוי

מאמץ רב מושקע לאיתור מבשרים לרעידות חזקות. כך למשל, מבחינים שלעיתים רעש חלש קדם לרעידה חזקה, ואולם רק בדיעבד ניתן היה ללמוד על כך משום שמרבית הרעשים החלשים מסתיימים בלא כלום. בספרות מוכרים גם תיאורים של תופעות טבע והתנהגות יוצאת דופן של בעלי חיים טרם רעידה חזקה, אולם עד כה לא הוכח קיומו של קשר שיטתי בינם לבין רעידות אדמה ולא ניתן להם הסבר מניח את הדעת באופן שיאפשר חיזוי לעתיד. במקרים רבים מופיעות תופעות טבע חריגות כמו גם התנהגויות מוזרות של בעלי החיים ללא רעידת אדמה, או לחילופין מתרחשת רעידת אדמה בפתאומיות ללא סימן מקדים.


ברור שרעידות אדמה חוזרות על עצמן, אך טיב המחזוריות אינו פשוט. לעיתים חולפות בין רעידה חזקה לזו שאחריה שנים בודדות, אבל אפשר גם שיחלפו מאות שנים. בהעדר חלופות נעזרים בשיטות סטטיסטיות כדי להגדיר את הסיכוי שבטווח זמן עתידי נתון תתרחש רעידה חזקה. כך לפחות ניתן לנסח תקני בנייה לעמידות מבנים ברעידות חזקות, כדוגמת התקן הישראלי מס' 413, ולבנות כראוי מבלי לדעת ולחשוש מתי תתרחש הרעידה הבאה.

עבור לתוכן העמוד