חיזוי רעידות אדמה-הרעידה הבאה אצלנו

למרות ההתקדמות המדעית, נותר נושא חיזוי רעידות אדמה כאחד היותר סבוכים במחקר הסיסמולוגי. אף שברור כי רעידות אדמה חוזרות ונשנות על אותו ההעתק, הרי שהמחזוריות אינה מסודרת בזמן ולא ניתן להסתמך עליה לשם חיזוי. יחד עם זאת, ניתן להתמודד עם קושי זה כאשר מתייחסים בנפרד ל: (א) מיקום; (ב) עוצמה; ו- (ג) העיתוי של הרעידה הבאה.

הקשר שבין תהליך טקטוניקת הלוחות לתפוצת רעידות האדמה מאפשר לנו להציע פתרונות, ולו גם חלקיים, לגבי נעלם הרעידה הבאה. קשר זה מאפשר להעריך על איזה מערכות העתקים ולאיזו עוצמה מרבית מסוגלות להגיע רעידות האדמה שיתרחשו שם בעתיד, אך אין אפשרות לחזות במדויק על איזה העתק ספציפי ומתי תתרחש הרעידה החזקה הבאה. על פי רישומים הסטוריים התרחשה בישראל במהלך 2,000 השנים האחרונות רעידת אדמה חזקה אחת ל- 80 עד 100 שנה בממוצע, אך לא באופן מסודר בזמן. לעיתים אירעו בתוך חודש שתי רעידות ולעיתים חלפו כמה מאות שנים.

בסיכומו של דבר, בהתבסס על המחקר הגיאולוגי והסיסמולוגי, תיעוד של רעידות אדמה מודרניות והיסטוריות והבנת מנגנון היצירה של רעידות אדמה, יש להניח שרעידת אדמה במגניטודה 6 ואף חזקה ממנה, יכולה להתרחש בישראל בכל עת, אך לא ניתן לקבוע היכן בדיוק ומתי תתרחש.

מיקום

עוצמה

עיתוי

עבור לתוכן העמוד