תופעות טבע נוספות בעת רעידת אדמה

כדאי לציין שמלבד גורמי הסיכון שתוארו לעיל, מוכרות תופעות טבע נוספות באזור שנפגע כמו למשל שינויים חריפים בשפיעת מעיינות, תנודות ושינויים במפלסי מים בבארות, שינויים בשדה האלקטרומגנטי, שפיעה מוגברת של גז רדון, העפת גושי סלע מצוקים, התרוממות ענני אבק ואף רעש חזק.


קיימות גם עדויות על התנהגות מוזרה וחריגה של בעלי חיים, והם סיקרנו ומשכו תשומת לב מיוחדת בפרט כאשר אירעו לפני הרעידה משום שניתן היה לחשוב שהם מבשרים את בואה. אולם עד כה טרם נמצא לכך הסבר או ביסוס מדעי המאפשר להיעזר בבעלי חיים כסמן לחיזוי רעידות אדמה ברמת וודאות מניחה את הדעת.

עבור לתוכן העמוד