סיכוני רעידות אדמה

התופעה הבולטת ביותר ברעידת אדמה היא התנודות המחזוריות הפוקדות את האזור שבו היא מתרחשת. ככל שהרעידה חזקה יותר וככל שהמוקד קרוב יותר, כך תגבר עוצמתן של התנודות הסיסמיות ובהתאם גם כוח ההרס שלהן. במקביל לתנודות וכתוצאה מהן מתרחשות בתשתית הגיאולוגית תופעות כשל נוספות שיש לנו עניין מיוחד בהן, באשר הן מסכנות מבנים שלא נבנו כראוי. חקירת גורמי הסיכון הללו, חיזוי התנהגות הקרקע והתשתית בעת רעידת אדמה ומיפוי האזורים הרגישים לכך, מאפשרים לשפר את התכנון ההנדסי והבנייה ובכך למזער את הנזקים הצפויים. מובן שחומרת הנזק הינה יחסית לעוצמת התופעה ולאיכות הבניה. הסיכון ייגבר ככל שמוקד הרעידה קרוב לאזורים מיושבים ומפעלי תעשיה המחזיקים חומרים מסוכנים, והנזק יגבר ככל שאיכות הבניה והתחזוקה יהיו ירודים.

 

התופעות העיקריות שאנו מזהים כגורמי סיכון בעת רעידה חזקה מפורטות בטבלה הבאה ומתוארות לאחר מכן.

 

התופעה

תאור התופעה

נזק אפשרי 

קריעת פני שטח והעתקה

סידוק וקריעה של פני השטח לאורך העתק גיאולוגי

מבנים שעל קו ההעתק יגזרו ועלולים להתמוטט

תנודות קרקע

תנודות גליות מחזוריות של הקרקע

מבנים שאינם בנויים לעמוד בזעזועים יינזקו ואף יתמוטטו

הגברה של תנודות

הזעזועים גוברים באזורים בהם מצויה תשתית רכה או על הרים

ככל שהזעזועים חזקים יותר כך הנזק

הקרקע

גבוהים ומצוקים

יגבר וילך

כשל מדרונות

כשל והתמוטטות של מדרונות בלתי יציבים, בעיקר אלה הבנויים סלע רך

עד כדי הרס מוחלט של המבנים המצויים מעל, על גבי ולמרגלות הגלישה

התנזלות

קרקע חולית ספוגה במי תהום מאבדת את חוזקה ומתנהגת כנוזל

סידוק, נטייה, שקיעה או ציפה של מבנים ביחס לקרקע, עד כדי נפילה

צונאמי וסייש

נחשול מים עז (בים או באגם) מלווה בזרמים ומערבולות מציף את החוף

הצפה ושטיפה של אזור החוף

 

 

קריעת פני שטח והעתקה (Surface rupture and offset)

תנודות קרקע (Ground motion)

הגברה של תנודות הקרקע (Amplification of ground motion)

כשל מדרונות (Slope failure)

התנזלות (Liquefaction)

צונאמי וסייש (Tsunami and Seiche)

תופעות טבע נוספות בעת רעידת אדמה

היקף הנזק ברעידות אדמה

הערכת הסיכון והאמצעים למזעור הנזק

תקני בניה עמידה לרעידות אדמה

עבור לתוכן העמוד