ספרות עברית

בגין, ב. ז., 2005. רעידות אדמה הרסניות בעמק הירדן וים המלח – תקופות חזרתן והסתברות להתרחשותן. המכון הגיאולוגי, דוח GSI/12/2005.


גבירצמן, ז. וזסלבסקי, י., 2009. מפת האזורים החשודים בהגברות שתית חריגות: דברי הסבר. המכון הגיאולוגי, דו"ח GSI/15/2009.


לוי, צ., סלמון, ע., הוילנד, ש., חמיאל, י., כץ, ע. ואקרמן, ב., 2012. תרחישי נזק מרעידות אדמה בישראל כבסיס לתרגיל החרום הלאומי "נקודת מפנה 6". המכון הגיאולוגי, דוח מס' GSI/21/2012.


כץ, ע., 2004. הערכת הסכנה לגלישות מדרון בזמן רעידת אדמה באזור העיר ירושלים. המכון הגיאולוגי, דוח GSI/12/2004.


כץ, ע., 2012. מפת סכנה ארצית לגלישות-מדרון בישראל; גיליונות דרומיים, קנ"מ 1:200,000.  המכון הגיאולוגי, דוח GSI/18/2012.


כץ, ע., אלמוג, ע., 2006א. הערכת הסכנה לגלישות-מדרון בעיר בחיפה ובצפון רכס הכרמל בעת רעידת אדמה. המכון הגיאולוגי, דוח GSI/03/2006.


כץ, ע., אלמוג, ע., 2006ב. מפת סכנה ארצית לגלישות-מדרון בישראל; גיליון צפוני, קנ"מ 1:200,000  המכון הגיאולוגי, דוח GSI/38/2006.


כץ, ע., הכט, ה., אלמוג, ע., 2008א. מפת סכנה ארצית לגלישות-מדרון בישראל; גיליון מרכז, קנ"מ 1:200,000  המכון הגיאולוגי, דוח GSI/07/2008.


כץ, ע., כרובי, א., 2003. הערכת הסכנה לגלישות מדרון בזמן רעידת אדמה חלק א: גיליון צפת. המכון הגיאולוגי, דוח GSI/25/2003.


לבנה, א., 2012. הערכת פוטנציאל ההתנזלות בחוף ים המלח המערבי – סקירה רגיונלית וניתוח גיאוטכני של שני קידוחים. עבודת גמר לתואר מוסמך למדעי הטבע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.


סלמון, ע., 2009. מפת האזורים המועדים להצפה מצונאמי לאורך חופי הים התיכון של ישראל במפרץ חיפה, גוש דן, אשדוד ואשקלון. המכון הגיאולוגי, דוח GSI/24/2009, מוגש לועדת ההיגוי הממשלתית להיערכות לרעידות אדמה בישראל.


סלמון, ע., צביאלי, ד., רוזנזפט, מ., להמן, ט., היימן, א., אברמוב, ר., 2008. האזורים במישור החוף של ישראל בהם נדרשת חקירת הסיכון להתנזלות. המכון הגיאולוגי, דוח GSI/34/2008.


סלמון, ע., אבירב, ו., אקסיננקו, ט., זוהר. מ., זסלבסקי, י., לוי, צ., לוי, ר., פלדמן, ל. וצסרסקי, מ., 2014. הטמעת שאלון עדכני לקביעת עוצמות סיסמיות של רעידות אדמה בישראל. דוח משותף: המכון הגיאולוגי דוח GSI/16/2014; אגף סיסמולוגיה, המכון הגיאופיסי GII 030/782/14; והמחלקה להנדסת בנין, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע.


סלמון, ע., רוזן, ס. ד. גיטרמן, י., יהב, א., בן אריה, ש., דבוטון, י., דובר, ד., ואטנמכר, מ., מילוא, ט., 2014. המלצה למדיניות, עקרונות התרעה ומסגרת להיערכות לצונאמי בישראל, דו"ח הועדה המדעית לגיבוש מדיניות ועקרונות להתרעה מוקדמת מצונאמי בישראל. המכון הגיאולוגי, דו"ח מס' GSI/16/2014; חקר ימים ואגמים לישראל, דו"ח מס' H36/2014; המכון הגיאופיסי לישראל, דו"ח מס' GII 030/797/14.


פרידמן, ס., סלמון, ע., צביאלי, ד., ביטון, ר. וכץ, ע., 2007. הערכה גיאוטכנית של פוטנציאל התנזלות בעמק זבולון. מוגש לועדת ההיגוי הממשלתית להיערכות לרעידות אדמה, המכון הגיאולוגי, דו"ח GSI/09/2007.


ציון, כ., כץ, ע., בן אברהם, צ., 2004. הערכת הסכנה לגלישות מדרון בזמן רעידת אדמה בשטח גיליונות ארבל וטבריה של המפה הטופוגרפית (1:50,000). המכון הגיאולוגי, דוח GSI/26/04.


שגיא, א., סנה, ע., רוזנזפט, מ. וברטוב ,י., 2013. דברי הסבר למפת 'העתקים  פעילים' ו- 'העתקים חשודים כפעילים' בישראל עבור תקן ישראלי 413, שנת 2013. המכון הגיאולוגי, דוח GSI/02/2013.


תקן ישראלי (ת"י) 413, 1995, תיקון 5. תכן עמידות מבנים ברעידת אדמה, מכון התקנים לישראל.

עבור לתוכן העמוד