מכרז פומבי מס' 2017/01 בנושא אספקת "שירותי תכנון, ניהול, ליווי ופיקוח פרויקט מעבר המכון הגיאולוגי"

מכרז פומבי מס' 01/2017 בנושא אספקת "שירותי תכנון, ניהול, ליווי ופיקוח פרויקט מעבר המכון הגיאולוגי"

עבור לתוכן העמוד