מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרות ליווי ופיקוח על עבודות לתכנון והקמת רשת סיסמית בזמן אמת, בעלת תאימות להתרעה מוקדמת מפני רעידות אדמה .

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרות ליווי ופיקוח על עבודות לתכנון והקמת רשת סיסמית בזמן אמת, בעלת תאימות להתרעה מוקדמת מפני רעידות אדמה .

מכרז ליווי ופיקוח על תרועה.
עבור לתוכן העמוד