מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרות ליווי ופיקוח על עבודות לתכנון והקמת רשת סיסמית בזמן אמת, בעלת תאימות להתרעה מוקדמת מפני רעידות אדמה .

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרות ליווי ופיקוח על עבודות לתכנון והקמת רשת סיסמית בזמן אמת, בעלת תאימות להתרעה מוקדמת מפני רעידות אדמה .

נספח למכרז 03/2017 - מכרז לתכנון והקמת רשת סיסמית בזמן אמת, בעלת תאימות להתרעה מוקדמת מפני רעידות אדמה .

תשובות לשאלות הבהרה מכרז 03.2017

עבור לתוכן העמוד