דוחות לשנת 2016

מיפוי סייסמי של תת-הקרקע בנגב הצפוני מערך המבנים ופאזות טקטוניות בחתך היוראס

מחברים: עודד בר, אלישבע פלדור,זהר גבירצמן.
דוח מס' GSI/02/2016

ניטור מתכות כבדות דו"ח שנתי: מוגש לרשות המים

מחברים: ירון בארי-שלוין, לודוויג הליץ ת גלית שרעבי.
דוח מס' TR-GSI/03/2016

Anthropogenic modification of the Israeli Mediterranean coast, tracked by live-dead benthic mollusc assemblages

Author: Yael Leshno
דוח מס' GSI/04/2016

ממצאים גיאולוגיים והידרולוגיים בקידוחי תצפית חדשים באקויפר החוף

מחברים: איאד סואעד, יוסי יחיאלי.
דוח מס' TR-GSI/05/2016

Petrographic atlas of the Hatrurim Formation

Author: Shulamit Gross
דוח מס' GSI/05/2016

Eutrophication Affecting Benthic Foraminifera on the Oligotrophic Eastern Mediterranean Shallow Shelf

Author: Orit Hyams-Kaphzan
דוח מס' GSI/07/2016

Characterization of the Jurassic reservoir potential in the Eastern Levant margin using reconstruction of the depositional environment and the diagenetic history Final report

Author: Asaf Levin ,Ran Calvo
דוח מס' TR-GSI/08/2016

Tracking diagentic history in mixed volcanic and reefal sedimentary system in Triassic-Jurassic transition sequence in the northern Israel subsurface

Author: Dorit Korngreen, Yehudit Harlavan
דוח מס' GSI/08/2016

ניטור קידוחי שמיר ושונית ומקורות מים טבעיים סמוכים

מחברים: אביהו בורג, ישראל גב.
דוח מס' GSI/13/2016

Paleo-hydrology and paleo-limnology of Lake Kinneret during the late Quaternary from lake sediments and carbonate shells

Author: Lilach Lev
דוח מס' GSI/14/2016

פענוח התפתחותו הטקטונית של הגליל התחתון מהגידוע האוליגוקני ועד למעוות המיוקני-פליוקני באמצעות מידע גיאולוגי וגיאופיסי מתת-הקרקע

מחבר: רלי ולד
דוח מס' GSI/15/2016

תגובת התשתית באגן ים המלח לשינויים הטבעיים ומעשה ידי אדם: מסגרת רב שנתית לניטור ומחקר,

מחבר: גדעון בר.
דוח מס' GSI/16/2016

עדכון מעמד העתקים במפת 'העתקים פעילים וחשודים כפעילים' עבור תיקון 6 לתקן ישראלי 413 לשנת 2016

מחברים: אמיר שגיא, מרסלו רוזנזפט, יוסף ברטוב, עמיחי סנה.
דוח מס' GSI/17/2016

Analytical-Empirical Model for the Assessment of Earthquake Casualties and Injuries in a Major City in Israel – The Case of Tiberias

Authors: Igal M. Shohet,Limor Aharonson,Davis Ornai,Bruria Adini,Yaron Bar-Dayan
דוח מס' GSI/21/2016

High Resolution Iron Isotope Study of Late Pleistocene Sapropels

Author: Ayelet Benkovitz
דוח מס' GSI/23/2016

Tectono-Sedimentary Processes in the deep Levant Basin

Author: Yael Sagy
דוח מס' GSI/24/2016

פרויקט ניטור ירת"ן הרכבים כימיים ואיזוטופיים בקידוחי הניטור ובקידוחים נבחרים

מחברים: אביהו בורג, פיראס תלחמי.
דוח מס' GSI/25/2016

אינטראקציה בין תוצרים מומסים של דלק מוקרן עם סלעי חבורת הר הצופים, מחקר ניסיוני

מחברים: יהודית הרלבן, עפרה קליין בן דוד.
דוח מס' GSI/26/2016

קצבי הרקע והקצב הנוכחי של נסיגת המצוק החופי של ישראל והמלצה לשיטה חדשה לניטור, זיהוי וכימות שינויים בקצב הנסיגה

מחברים: עודד כץ ,עמית מושקין ,און כרובי , רן שמש.
דוח מס' GSI/26/2016

קידוח אפעה 13 א', ממצאי הקדיחה

מחברים: יוסף גוטמן, אביהו בורג,אריק צוריאלי,יעקב ליבשיץ.
דוח מס' GSI/28/2016
  1. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד