מכרז פומבי מס' 02/2017 בנושא: "רכישת תא אקלים/ סביבה"

מסמכי מכרז פומבי מס' 02/2017 בנושא: "רכישת תא אקלים/ סביבה"

עבור לתוכן העמוד