מכרז פומבי מס' 05/2017 בנושא: רכישת מערכת GNSS גיאודטית

מכרז פומבי מס' 05/2017 בנושא: רכישת מערכת GNSS גיאודטית

עבור לתוכן העמוד