מכרז פומבי 06/2017 למתן שירותי ליווי ופיקוח על עבודות לתכנון והקמת רשת סיסמית בזמן אמת.

מכרז פומבי 06/2017 למתן שירותי ליווי ופיקוח על עבודות לתכנון והקמת רשת סיסמית בזמן אמת.

נספח מס' 4 למכרז פומבי 06/2017

הבהרות סבב מס' 1

הבהרות סבב מס' 2

עבור לתוכן העמוד