אודות המכון

המכון הגיאולוגי הינו מוסד מחקר ממלכתי בתחום מדעי האדמה, הפועל במסגרת מינהל מדעי האדמה במשרד    התשתיות הלאומיות. המכון הגיאולוגי פועל כיחידת סמך עצמאית המעסיקה כ-70 עובדים תקניים, כ-25 עובדים זמניים וכן 20-25 סטודנטים לתואר שני ושלישי. בנוסף פועלים במסגרת  מחקר של מכון חוקרים ותיקים וכן חוקרים אורחים מהארץ ומחו"ל. המכון מקיים מסכת הדוקה של שיתוף פעולה מקצועי עם מוסדות מחקר ממשלתיים, אוניברסיטאות וגורמים אחרים בארץ ובחו"ל  פעילויות המכון מתבצעות במסגרת פרויקטים נושאיים, קצרים וארוכי טווח, בחלקם יזומים בהתאם לתוכנית העבודה, ובחלקם כמענה לצרכים ממלכתיים,ציבוריים ופרטיים. פעולות המכון כוללות מחקר ופיתוח ישומי-מדעי, פעולות יעוץ ומתן שירותים, ביסוס וקיום יכולות מקצועיות, יצירה של תשתיות אנליטיות ובניה ותחזוקה של מסדי נתונים לאומיים. פעילות המכון ממומנת באופן ישיר מתקציב המדינה ומהכנסות מגורמי חוץ

        

יעדי המכון

 

היעדים המרכזיים של המכון הגיאולוגי באים לענות על הצורך בשימוש מושכל של משאבי הטבע של ישראל ולאפשר תכנון ופיתוח ראויים של התשתית. המכון אמור להוות גורם מרכזי בתחום המחקר היישומי במדעי האדמה ולהוות בסיס מקצועי למקבלי ההחלטות ולגורמים הסטטוטוריים בתחומים אלה, כגון  נציבות המים, מינהל מקרקעי ישראל, מינהל התכנון, המשרד לאיכות הסביבה והממונים על המכרות והנפט. המכון אמור להוות גורם מרכזי ובעל מיומנות בתחומים המשליכים על התכנון והפיתוח הלאומי הכוללים בין השאר:

 

1.       יצירת מרכז ידע רב תחומי מיומן, ממוקד ומותאם לצרכים הלאומיים של ישראל בתחום מדעי האדמה, המסוגל להתמודד עם כל נושא באופן מקצועי וללא שיקולים זרים, וזאת בראיה ממלכתית להבטחת האינטרס של המדינה ורווחת תושביה.

 

2.       הערכת נכסי הטבע הכוללים מים, נפט וגז ומחצבים לבנייה, סלילה ותעשיה, ויעוץ לממונים הסטטוטוריים בנושאיים אלה.

 

 

3.       הערכת גורם התשתית וכל המשתמע ממנו לצרכי תכנון ובניה על פני השטח ובתת הקרקע.המכון אמור לשמש גורם מרכזי בהערכת סיכוני רעידות אדמה ובזיהוי אתרים מועדים לכשל תשתית בשל העתקים, התנזלות וגלישות וכן כל כשל גיאוטכני אחר.

 

4.       הגדרת תהליכים ומגמות בעלי השלכה תשתיתית, סביבתית ואקלימית באזורינו כבסיס לגיבוש מדיניות לאומית בנושאים דוגמת עתידו של אגן ים המלח, תהליכי מדבור והצחחה, תפיסת האוגר במערכת המים הלאומית, וכו'.

 

 

5.       מתן מענה לצרכי פתוח פרויקטים לאומיים ספציפיים כגון הנחת תשתיות להולכת גז ודלק, איים מלאכותיים, מובל ימים ותוכניות מתאר להבטחת חומרי גלם לבניה ולתעשייה ולהתמודדות עם בעיות תשתית מהותיות כגון בורות ים המלח.

 

6.       יצירת מרכז לניטור ומעקב אחר הגורמים המשליכים על תחום מדעי אדמה והכולל בין השאר, ניטור תנועות קרום באמצעים גיאודטיים ואחרים, ניטור תשתיות ים המלח, ניטור מחזור המים וניטור סביבתי. המרכז אמור לפתח מדדים וליישם מערך ניטור, לבנות מסדי נתונים לשימוש הנתונים ועיבודם (מדובר במעקב אחר גורמים ותופעות בכלים מדעיים המהווים את ה – STATE OF ART, ואשר נדרש לניתוח מצב ותחזיות).

 

 

7.       יצירת מרכז מידע לאומי בתחום מדעי האדמה הכולל מסדי נתונים בתחום מדעי האדמה, ארכיונים של מדגמים ומדידות בקידוחים, דו"חות, פרסומים ולמעשה כל פיסת מידע הקשורה במישרין בעקיפין לתחום.

 

8.       להוות גורם מייעץ למקבלי ההחלטות בתחומים הקשרים למדעי האדמה (כולל צה"ל ומערכת הביטחון).

מסגרות העבודה המגדירות את תחומי הפעילות של המכון הגיאולוגי נגזרות ישירות מיעדיו של המכון הגיאולוגי, תוך מתן מענה למשימות וליעדים רלבנטיים של משרד התשתיות הלאומיות ושל גורמים ממשלתיים וציבוריים אחרים. הפעילות בכל אחד מהתחומים הנידונים ובכולם גם יחד היא באופייה רב תחומית, מתמשכת ומצריכה גישה אינטגרטיבית הכוללת ניטור והצלבה של פרמטרים  שונים למערך אחד שיהיה בידי מקבל ההחלטות.

 להלן מסגרות העבודה המרכזיות שבהן מתמקדת פעילות המכון הגיאולוגי:

·         פליאוסייסמולוגיה, יציבות התשתיות ונזקי רעידות אדמה

·         פוטנציאל נכסי הטבע ומימושו

·         רגישות והגנה על הסביבה – הגדרת הרגישות, זיהוי וכימות תהליכים, מגמות וחיזוי השפעה

·         הרקורד הפליאו- אקלימי, תהליכי מדבור ושינויים גלובליים

·         ים המלח – התמודדות עם המצב הקיים ותחזיות לעתיד

במקביל מתמקד המכון בבניה וטיפוח של תשתיות לאומיות יכולות מרכזיות המהוות בסיס לעיסוק בתחומים הנ"ל ולמעשה, לכל עיסוק ישיר או עקיף בתחום מדעי האדמה. תשתיות אלה כוללות:

·         מיפוי גיאולוגי וגיאומורפולוגי והדמיה תלת ממדית של תת-הקרקע

·         פיתוח תשתית מעבדתית בדגש על שיטות תיארוך, זיהוי ואיפיון חומרים

·         ניטור פרמטרים דינמיים בתחום מדעי האדמה, פיתוח מאגרי נתונים תלת ממדיים במערך GIS

·         מיפויו מפורט של מזרח הים התיכון

·         פיתוח מרכז מידע לאומי בתחום מדעי האדמה (כולל ארכיוני קידוחים ושרותים ביבליוגרפיים)

 

        

עבור לתוכן העמוד