קריסת התשתית לאורך חופי ים המלח

בעשור האחרון נפערו לאורך חופי ים המלח מאות בורות המהווים סיכון לנפש ורכוש, משבשים את מהלך החיים באזור ופוגעים בפיתוח ובבניה. הבורות נוצרים בתהליך דינמי שבמהלכו נפערים בורות חדשים באתרים צפויים ובלתי צפויים. מדובר למעשה בקריסת תשתית אזורית המחייבת התייחסות לאומית הן לחקר התופעה והן להתמודדות עמה

 

             

 

המכון הגיאולוגי בשיתוף עם המכון הגיאופיסי ביצעו עבודה מקיפה במטרה להבין ולהכיר את המנגנונים הגיאולוגיים הפועלים בתת-הקרקע והאחראים להיווצרות הבורות בפני השטח. מטרת העבודה היתתה להצביע על אזורי הסיכון ולהתוות דרכים לריסון התופעה באתרים נבחרים. עבודת זו הינה חלק ממאמץ מרכזי המקודם באחריות משרד התשתיות הלאומיות והכולל עבודה מקבילה של צוות הנדסי הבוחן את המשמעויות ההנדסיות של ממצאי המכון הגיאולוגי, מתווה התנהלות בשטח ומקדם דרכי התמודדות בהתאם לצרכים ולמקום.
במסגרת עבודת המכון בוצעו מחקרי שדה מקיפים, ופותחו כלים גיאופיסיים המאפשרים ללמוד על הנעשה בתת-הקרקע בהקשר להיווצרות הבורות. שילוב מחקרי השדה, לימוד תצלומי האוויר והמידע שהתקבל מתת-הקרקע איפשר להציע מודל הידרוגיאולוגי המציג את מכלול הגורמים והסיבות האחראים להיווצרותהבולענים. בגין ממדי התופעה והשפעתה ההרסנית מתמקדת העבודה בקידום שיטתי של הגדרה ומיפוי אזורי הסיכון ובישום ניסויים לריסון התהליך באמצעות השפעה על מי התהום המהווים גורם ישיר להיווצרות הבולענים.

הדו"ח העוסק בסיווג ומיפוי אזורי היתכנות להיווצרות בולענים לאורך חוף ים המלח
פורסם בשנת 2004
,
ומתלווה אליו מפת רמות היתכנות להתפתחות הבולענים


 

עבור לתוכן העמוד