מודל לימנולוגי דינמי לחיזוי עתיד ים המלח

ים המלח והתשתיות הקשורות אליו צפויים להמשיך ולהשתנות בקצב מהיר עם ע"י המשך מאזן המים השלילי במערכת או בעקבות מהלך דרמטי של מובל ימים. ראוי לזכור כי הזרמת מי ים אינה דומה לכניסה ההיסטורית של מים מתוקים לים המלח ולכן יש להביא בחשבון כי שיחזור מפלסים היסטוריים יהיה מלווה בשינויים בהרכב ים המלח ובהתנהגותו הכימית-פיסיקלית-ביולוגית.

לאור האמור לעיל, גיבוש המדיניות לעתיד ים המלח מחייב בחינה של השינויים ארוכי הטווח הצפויים באגם ובסביבתו הקרובה בתגובה להמשך ירידת המפלסים או בעקבות ערבוב מי ים עם מי ים המלח. הבחינה המוקדמת של הפרויקט מחייבת התייחסות לתהליכים השליליים העשויים להיגרם למערכת והאמצעים הנדרשים להתמודדות איתם וזאת בגלל השלכתם על עצם תכנון הפרויקט והפעלתו.

בכדי לחזות נכונה לאורך זמן את התהליכים הצפויים להתרחש בים המלח בעקבות הזרמת מי ים נערך המכון להציב מודל לימנולוגי (אגמי) לים המלח שיאפשר הדמייה ממוחשבת לחיזוי ההתנהגות הפיסיקלית של עמודת המים והתפתחות השכוב עם הזמן בתנאי הזרמה שונים. מאחר והתפתחות השכוב הינה פונקציה של מכלול משתנים התלויים זה בזה, ובכללם הכימיה, האקלים, קצב האידוי, ההידרולוגיה מסביב לאגם ועוד, על המודל הבסיסי להיות מוזן מאותם משתנים ולעקוב אחר השתנותם בזמן. בעזרתו ניתן יהיה לבחון תרחישי ביצוע שונים ולבחור את התנאים האופטימליים להפעלתו. כך לדוגמא, המודל צריך לתת מענה להתפתחות האגם בקצבי הזרמה שונים של מי ים, והאם יש הבדל בין הזרמת מי ים למי רכז. המודל יאפשר למתכננים לקבוע את היקף ההזרמה שאליה ניתן לשאוף ויכתיב את אופי התעלה/צינור. בהמשך, המודל יהווה כלי עבודה ראשון במעלה לתפעולה הנכון של תעלת הימים, יאפשר למתפעל לחזות את התנהגות הים בטווח ארוך ולקבוע מדיניות של הזרמה, נפחים, צפי לשקיעת מלחים ועוד.

לקבלת מידע נוסף,לחץ על הכותרת:

 

GSI/23/2002


 

 

עבור לתוכן העמוד