הידרוגיאולוגיה איכותית וכמותית

הידרוגיאולוגיה איכותית וכמותית


הידרוגיאולוגיה איכותית וכמותית


שימוש מיטבי של מקורות המים מחייב מאמץ מתמשך וממוקד בבחינה הידרוגיאולוגית של המערכות הטבעיות, בהגדרת מגבלותיהן וביצירת כלי הדמיה כתומכי החלטות. במסגרת פעילות זו מתקיים מאמץ ממוקד הכולל יצירת כלי הדמיה של מערכות מי התהום, ושימוש באמצעים פיסיקליים, גיאוכימיים ואיזוטופיים לזיהוי והבנת תהליכים טבעיים ואנטרופוגניים המתרחשים במערכת גשם - תווך לא רווי – אקוויפרים.

 
פיתוח כלי הדמיה זה מתבסס על יכולתו של המכון הגיאולוגי בהדמיה תלת מימדית במערכות מידע גיאוגרפיים (GIS) של המרחב הגיאולוגי התת-קרקעי בו מתרחשת זרימת מי התהום, ועל התמחותו בזיהוי ואיפיון חומרי סלע ומומסים במי התהום. העבודה כרוכה בחקירת מנגנוני המילוי החוזר ומעבר המים מפני השטח דרך התווך הלא רווי למי התהום, בבניית מודלים הידרוגיאולוגיים הבנויים על מכלול הנתונים הגיאולוגיים, הגיאופיסיים, ההידרולוגיים והגיאוכימיים ועל "תרגומם" למודלים מתמטיים המדמים את הזרימה והסעת המומסים.


במסגרת פעילות זו המתואמת עם נציבות המים, המשרד להגנת הסביבה וגורמים אחרים, מקדם המכון את בחינת מערכות מי התהום הראשיות והמשניות, ומשתלב בנושאים כגון ניטור איכות המים ושימושי קולחין מושבים.


הפרויקטים העיקריים מתבצעים על ידי מספר קבוצות חוקרים:


ניטור הידרולוגי וכימי בקידוחים בשמורת עיינות צוקים. איאד סואעד, אבי בורג, יוסי יחיאלי, GSI/10/2014


פרויקט ניטור ירת"ן הרכבים כימיים ואיזוטופיים בקידוחי הניטור ובקידוחים נבחרים. אביהו בורג, GSI/17/2014


ניטור וניתוח נתוני מפלסים וספיקות בקידוחי מיצר. אייל שלו, אורי מליק, הלל לוצקי, GSI/07/2015

 

עבור לתוכן העמוד