מקבצים: רעידות מקדימות, רעידות משנה, נחיל

רבים מהתיאורים ההיסטוריים של רעידות אדמה במזרח התיכון מדווחים על סדרת אירועים שלוותה את האירוע המרכזי וההרסני (Salamon et al., 2008; דוח GSI/05/2008). הסדרות הללו דומות למקבצים של רעידות מקדימות ומאוחרות כפי שמוכרות לנו בעת החדשה. ככלל, ניתן להבחין במופעים הבאים:

  • האירוע העיקרי (mainshock), בדרך כלל רעידת אדמה אחת הבולטת בעוצמתה על פני הרעידות שקדמו או באו לאחריה. לרוב זו הרעידה שגורמת למירב הנזק;
  • רעידות מאוחרות / עוקבות (aftershocks): אלה מתרחשות מיד לאחר האירוע העיקרי ועוצמתן ותדירותן פוחתים והולכים עם הזמן. בדרך כלל מצפים שהבולטת ברעידות המשנה תגיע לדרגה אחת פחות מהרעידה העיקרית. למשל, לרעידה במגניטודה 6 יתלווה רצף של רעידות משנה כאשר הבולטת שביניהן תגיע למגניטודה 5 לערך. רעידת משנה כזו מתרחשת לרוב בשעות ובימים הראשונים שלאחר האירוע העיקרי, אך היא גם עלולה להתעכב שבועות וחודשים לאחר מכן, והיא עלולה למוטט מבנים שניזוקו קודם לכן ברעידה העיקרית, אבל גם אותה לא ניתן לחזות במדויק.
  • רעידות מקדימות (foreshocks): לעיתים מופיעים רעידה או מקבץ רעידות, כמה דקות, שעות ולעיתים אף כמה שבועות לפני האירוע העיקרי. המידע ההיסטורי מלמד שרעידות מסוג זה קדמו לרעידה העיקרית בכעשירית מהמקרים. בחלק מהמקרים הללו התושבים הגיבו בזמן, נמלטו מהבתים וניצלו. כיום אין אפשרות מעשית לקבוע בזמן אמת אם רעידה מסוימת היא בחזקת מקדימה, מאחר ורוב המקרים מסתיימים בלא כלום ורק בדיעבד ניתן לקבוע אם רעידה מסוימת הייתה מקדימה. במקומות רבים בעולם אנשים מוצאים מחסה מחוץ לביתם לאחר רעידה משמעותית מחשש שהיא מבשרת על בואה של רעידה הרסנית קרובה. אין כיום פתרון קסם לחיזוי מצבים כאלה והמענה הראוי הינו בניה עמידה לרעידות אדמה כך שבעת הצורך הבניין לא יקרוס.
  • נחיל (swarm): רצף של מאות ואלפי רעידות במקום נתון ובזמן קצר, ללא רעידה בולטת וחזקה במיוחד.
  • מקבץ אופייני בישראל: מניסיון העבר אפשר להניח שרעידת אדמה חזקה (עד כדי מגניטודה 7.5) בסביבת המערכת הטקטונית של טרנספורם ים המלח תתרחש ככל הנראה ללא רעידות מקדימות, תלווה בסדרה של מאות ואף אלפי רעידות עוקבות במשך כשנה, ועשרות רבות מהן תורגשנה. מרבית רעידות המשנה החזקות יופיעו בשעות הראשונות שלאחר האירוע וימשיכו אף מספר חודשים לאחר מכן בקצב ובעוצמה פוחתים והולכים. לא ניתן לקבוע מתי תופיע רעידת המשנה החזקה ביותר וזו ככל הנראה תתרחש מתי שהוא בשעות, ימים ושבועות הראשונים שלאחר האירוע, אם כי היא עלולה להתעכב גם כמה חודשים מאוחר יותר. רעידות מקדימות, אם ייקרו, יופיעו דקות, שעות, ימים ואולי אף כמה שבועות לפני האירוע העיקרי. אפשר גם שתופיע סדרה של רעידות מקדימות בעוצמה הולכת וגוברת, אשר תלך ותתפתח בימים או בשבועות שלפני האירוע העיקרי, אולם רק בדיעבד ניתן יהיה להבין שכך קרה.
עבור לתוכן העמוד