מה זו רעידת אדמה?

רעידת אדמה היא אחד הביטויים המרשימים ביותר לתהליכים המתרחשים על פני כדור הארץ. רעידות חזקות עוררו תשומת לב רבה כבר בימי קדם, בעיקר מנקודת מבט דתית או מאגית, השונה מהגישה המדעית המקובלת עלינו כיום.


במקרא מוצאים תיאורים שכיום ניתן לפרש אותם כתופעות טבע שמלוות רעידת אדמה. אחד מהם למשל מופיע בזכריה י"ד, ד': "ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה גיא גדולה מאד ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה. ...ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עזיה מלך יהודה". כאן רעידת האדמה מכונה רעש ועוצמתה היוותה כמשל לכוחו ונחת זרועו של אלוהים.


בתקופות מאוחרות יותר מופיעות תעודות היסטוריות הקושרות מגוון תופעות ונזקים עם רעידות אדמה ועל פיהן נבנה קטלוג הרעידות החזקות שפקדו את אזורנו, אף שמידת הוודאות לגביהן אינה מוחלטת. כיום ניתן באמצעות מכשירי רישום מודרניים (סייסמוגרפים) לתאר ולתעד את התופעה, לשחזר את המנגנון המכני שלה ולהבין את התהליכים שהיא משקפת.


רעידת אדמה היא סידרת זעזועים הנגרמת כתוצאה משבירה פתאומית של סלעים בתת הקרקע והעתקתם זה לצד זה. הזעזועים מכונים גלים סיסמיים והם מתפשטים ממוקד הרעידה לכל עבר. מרבית הרעידות קטנות והגלים הסיסמיים שלהן חלשים מכדי שניתן יהיה לחוש בהם שלא באמצעות מכשור רגיש במיוחד. אולם כאשר השבירה מתרחשת בעוצמה רבה, לעיתים עד כדי קריעת פני השטח, הזעזועים הסיסמיים הרסניים במיוחד. ככלל, כגודל ההעתקה במוקד הרעידה כך עוצמת הגלים והמרחק אליו יתפשטו עד שידעכו וייעלמו. רעידה חזקה מלווה ברעידות עוקבות חלשות יותר (aftershocks) אשר הולכות ודועכות עם הזמן בעוצמתן ובכמותן. מרבית הרעידות מתרחשות בקרום הקשה של כדור הארץ בעומק של עד כמה עשרות קמ' ומיעוטן אף עמוק יותר, עד כמה מאות קמ' מתחת לפני השטח.


רעידות אדמה נוצרות לא רק בעקבות פעילות טקטונית אלה גם מפעילות וולקנית סביב הרי געש, וגורמים שוליים אחרים כגון שבירת קרחונים. בעת האחרונה אנו עדים לרעידות מלאכותיות מעשה ידי אדם, עקב פעילות במכרות, מאגרי מים מלאכותיים, ופעילות להגברת התפוקה בקידוחי נפט ומים או הטמנת פחמן דו חמצני.

עבור לתוכן העמוד