פוטנציאל לנפט וגז - זיהוי ואפיון מערכות וסיווגן

גילויי שדות הגז הגדולים מול חופי ישראל בשנים האחרונות שינו את המצב הגיאופוליטי של ישראל ועוררו עניין ציבורי רב להמשך חיפושים ולהערכה מחודשת של פוטנציאל משאבי האנרגיה של המדינה. הגורמים הפעילים היום בתחום זה כוללים את הסקטור הפרטי המתמקד בחיפושים, ומולם הממונה על חיפושי הנפט במשרד האנרגיה המהווה את הגורם הסטטוטורי, המעניק זיכיונות ומפקח על העמידה בתנאי הזיכיון. שני הגורמים הללו משתמשים במומחיות הקיימת במכון הגיאולוגי, שעוסק במחקר בסיסי ומפתח מאגרי מידע המהווים תשתית ידע לחיפושים ולקבלת החלטות.
התנאים הגיאולוגיים המאפשרים יצירה ולכידה של נפט וגז בתת הקרקע הם: (1) קיומם של סלעי מקור שמכילים חומר אורגני שממנו יכול להיווצר הידרוקרבון, (2) תנאי טמפרטורה מתאימים ש"מבשלים" את החומר האורגני ויוצרים ממנו הידרוקרבון, (3) קיומם של סלעי מאגר נקבוביים ומוליכים, שיכולים לאגור בתוכם נוזלים וגזים ושניתן לשאוב מהם בקלות, (4) תהליך נדידה של הידרוקרבונים מסלעי המקור לסלעי המאגר, (5) לכידה של הידרוקרבונים בתוך מלכודת, היינו מבנה תת קרקעי שממנו אין מוצא. מלכודות כאלה הם יעד אטרקטיבי לחיפושים.
בעוד שחברות הנפט מחפשות מלכודות מסוימות כדי לקדוח לתוכן, המכון הגיאולוגי עוסק במחקר אזורי של מבנה תת הקרקע, הרכב הסלעים והיסטוריית התהליכים שהתרחשו ושפוטנציאלית עשויים לספק את אוסף התנאים הנ"ל. מדובר בשילוב רב תחומי הנקרא בשם כולל "ניתוח אגנים", הכולל מיפוי תת הקרקע בשיטות סיסמיות; ניתוח היסטוריית השתפלות של אגנים; שמאפשר שחזור עומק קבורה של סלעי מקור; ניתוח היסטוריה תרמלית של אגנים, שמאפשר להעריך האם באגן התקיימו תנאי טמפרטורה מתאימים להבשלת הידרוקרבונים; אנליזת רצפים סטרטיגרפיים שעוזרת באיתור סלעי מאגר; וניתוחי סטרוקטורלי של מבנים העשויים להוות מלכודות.

עבור לתוכן העמוד