זיהוי המאספים הפאוניסטיים במקווי מים מליחים

סקר שיטתי של מאספים פאוניסטיים במקווי מים לאורך חופי ישראל  מראה כי חלק מהמאספים עומד לפני הכחדה בגין מפלסי המים הנמוכים של מי התהום. מאספים אלה רגישים לתנאי הסביבה כך שהכרתם וזיהוי השינויים בהם ברקורד הסדימנטרי מלמד על התנהגות המערכות הטבעיות עם הזמן ומשמעות הפרתן בעבר הקרוב. הסקר החל בשנת 2001   Almogi-Labin et al., (2001) ובהמשך Schilman et al., (2003) ו- Almogi-Labin et al. (2014) ו Flako-Zaritsky et al (2011) שבדקו את  המערכת האקולוגית והכימית של ברכת תמסח, המוצא הצפוני של אקוויפר ירקון-תנינים. בברכה מליחה זו נמצא המספר הגדול ביותר של מיני פורמיניפרה גיריים החיים בסביבה אוליגוהלינית בעולם ומין בודד של אוסטרקוד. עבודה מפורטת מאד על שכיחות ומגוון מיני האוסטרקודה במקווים מים יבשתיים בישראל, חלקם מליחים,  בוצעה ע"י  Mischke et al (2010, 2014). . שינויים חדים במליחות מימי בבריכת נור, הנמצאת דרומה לעיר עכו שוחזרו ע"י Almogi-Labin et al  2007 תוך שמוש במאספי פורמיניפרה בנתוניים, אוסטרקודה ומולוסקה. הידע שנרכש בעבודה על המאספים בהווה סייע בפענוח השינויים  בתנאי הסביבה ברצפים סדימנטריים הולוקניים Sivan et al. (2011, 2015) וע"י Avnaim-Katav et al 2013.


מחקר זה אשר ימשך בשנים הקרובות יעמיק ויבסס את בסיסי הידע וירחיב את חקר מדגמי קידוחים לזיהוי השינויים שהתרחשו בהולוקן.

 

Selected reports


Almogi-Labin, A., Perlis-Grossowicz, L., Rosenfeld, A., Lewy, Z. and Schilman, B., 2001. Survey of the brackish water habitats of the Israeli Mediterranean coastal plain (Summer, 2001), GSI Report TR-GSI/18/01, 25 pp, figs, plates, tables (in Hebrew, English abstract).


Almogi-Labin, A., Schilman, B. and Flako-Zaritsky, S., 2004. Micro-faunal ecosystem of the Timsah springs: environmental and stable isotopes characterization. GSI Report GSI/29/2004, 46 pp.


Almogi-Labin, A., Siman Tov, R., Perelis-Grossowicz, L., Lewy, Z.,  Lichter, M and Klein, M., 2007. The living and the dead assemblage of the calcareous fauna of Berekhat Nur as a proxy for determining the fluctuations in the quality and stability of the pond system. GSI Report GSI/20/07, 70 pp (in Hebrew, English abstract)


Schilman, B., and Almogi-Labin, A., 2003. Chemical and isotopic composition of the brackish Timsah springs: monitoring during 2000-2003. GSI Report GSI/45/2003, 31pp

 

Selected papers


Flako-Zaritsky, S., Almogi-Labin, A., Schilman, B., Rosenfeld, A. and Benjamini, C., 2011. The environmental setting and microfauna of the oligohaline Timsah pond, Israel: The last remnant of the Kabara swamps. Marine Micropaleontology, 80: 74-88, doi:10.1016/j.marmicro.2011.06.002.

 

Mischke, S., Almogi-Labin, A., Ortal, R., Rosenfeld, A., Markus J. Schwab, M.J. and Boomer, I., 2010. Quantitative reconstruction of lake conductivity in the Quaternary of the Near East (Israel) using ostracods. Journal of Paleolimnology, 43: 667-688. 


Mischke, M., Almogi-Labin, A., Al-Saqarat, B., Rosenfeld, A., Elyashiv, H., Boomer, I., Stein, M., Lev, L. and Ito, E., 2014. An expanded ostracod-based conductivity transfer function for climate reconstruction in the Levant. Quaternary Science Review, 93: 91-105, doi/10.1016/j.quascirev.2014.04.004


Sivan, D., Greenbaum, N., Cohen-Seffer, R., Sisma-Ventura, G. and Almogi-Labin, A., 2011. The origin and disappearance of the late Pleistocene–early Holocene short-lived coastal wetlands along the Carmel coast, Israel. Quaternary Research, 76: 83-92, doi:10.1016/j.yqres.2011.04.006.


Sivan, D., Greenbaum, N., Cohen-Seffer, R., Sisma-Ventura, G., Almogi-Labin, A., Porat, N., Melamed, Y., Boaretto, E. and Avnaim-Katav, S., in press. Palaeo-environmental archive of groundwater–surface water interaction zone, the Kebara wetlands, Carmel coast, Israel. Quaternary International, doi:10.1016/j.quaint.2015.03.036.

 

עבור לתוכן העמוד