גיאוכימיה של מים, ניטור ואפיון מי תהום

נושאים אלו עוסקים בהרכב הכימי של המים בתווך הלא רווי, בהשתנות הרכב מי הגשם במעברם דרך המסלע למי תהום ולדוגמא בהשפעת ההשקיה במי קולחים על הרכב אקוויפר החוף. המחקרים עוסקים במאגרי מי התהום החשובים של ישראל, לדוגמא בהתפתחות תנאים מחזרים באקוויפר חבורת יהודה, בהרכב מי התהום בערבה ועוד. כמו כן עוסקים המחקרים בגופי מים גלויים כגון ההרכב ומקור המלחים בירדן הדרומי, בחקר עמודת המים של הכינרת, בבדיקת ההרכב של המעיינות המלוחים בכנרת, ברגישות אגני מים מליחים, ובניטור הרכב ים המלח.
לאחרונה ישנם מחקרים העוסקים בקצב ובאופן התפרקות תרכובות אורגניות מזהמות שמקורן בתחנות דלק או במפעלי תעשיה במי התהום. בכדי להבין את התהליכים המשפיעים יש לבצע ניטור המתמשך על פני מספר שנים. חלק מהמחקרים הללו יזום ע"י המכון ואחרים משתלבים במגוון עבודות הממונות ע"י קרנות מחקר, נציבות המים, חברת מקורות וגורמים אחרים.

דוחות מכון:

 

GSI/20/2009
GSI/11/2014
GSI/13/2011

פרסומים נבחרים:

 

Weinstein, Y., Yechieli, Y., Shalem, Y., Burnett, W.C., Swarzenski, P.W. and Herut, B. (2011). What is the role of fresh groundwater and recirculated seawater in conveying nutrients to the coastal ocean? Environmental Science and Technology 45: 5195-5200.


Kiro, Y., Yechieli, Y., Voss, C., Starinsky, A. and Weinstein, Y. (2012). Modeling radium distribution in coastal aquifers during sea level changes: the Dead Sea case, Geochimica et Cosmochimica Acta 88, 237-254.


E. Magal, Y. Arbel, S. Caspi, H. Glazman, N. Greenbaum, Y. Yechieli (2013). Determination of pollution and recovery time of karst springs, an example from a carbonate aquifer in Israel. Journal of Contaminant Hydrology 145 (2013) 26–36.


Kiro Y., Weinstein Y., Starinsky, A., Yechieli Y. (2013). Groundwater ages and reaction rates during seawater circulation in the Dead Sea aquifer, Geochimica et Cosmichimica acta, v. 122, 17-35.


Burg, A.  M. Zilberbrand, Y. Yechieli (2013). Radiocarbon variability in groundwater in an extremely arid zone – the Arava Valley, Israel. Radiocarbon Vol 55, Nr 2–3, 2013, p 963–978.


Avrahamov., N., Antler, G., Yechieli, Y., Gavrieli, G., Joye,  S. and Sivan, O.  (2014). Anaerobic oxidation of methane by sulfate in hypersaline groundwater of the Dead Sea aquifer Geobiology 12: 511–528. doi: 10.1111/gbi.12095.


Avrahamov N., Gelman F., Yechieli Y., Aizenshtat Z., Nissenbaum A. and Sivan O. (2015). Proposed sources of methane along the Dead Sea Transform. Chemical Geology 395: 165-175.


Y Kiro, Y Weinstein, A Starinsky, Y Yechieli (2015). Application of radon and radium isotopes to groundwater flow dynamics: An example from the Dead Sea. Chemical Geology 411, 155-171.


A. Russak, Y. Yechieli , B. Herut, , B. Lazar, O. Sivan (2015). The effect of salinization and freshening events in coastal aquifers on nutrient characteristics as deduced from field data. Journal of Hydrology 529: 1293–1301.


A. Russak, Y. Yechieli , B. Herut, , B. Lazar, O. Sivan (2015). The effect of salinization and freshening events in coastal aquifers on nutrient characteristics as deduced from field data. Journal of Hydrology 529: 1282–1292.

עבור לתוכן העמוד