שינויים בזמן ובמרחב במדף היבשה הרדוד

שינויים בזמן ובמרחב במדף היבשת הרדוד, הים התיכון


אזור מדף היבשת הרדוד רגיש לשינויים סביבתיים העלולים להיגרם בגין עבודות פיתוח נרחבות בים (הפקה והולכה של גז טבעי, איים מלאכותיים, התפלה ועוד). זיהוי השינויים שהתרחשו באופן טבעי בעבר הקרוב ונרשמו ברקורד הסדימנטרי הנחדר בקידוחים והבנת גורמיהם אמורה לסייע בחיזוי ההשפעות הצפויות בגין תוכניות הפיתוח הנרחבות, שהגדולה בהן באזורנו היתה השלמת בניית סכר אסואן הגבוה לפני 50 שנים. מדובר בשורת מחקרים שכללו אפיון סדימנטים ופאונה במדף היבשת הרדוד מצפון הארץ ועד לדרומה, ובין קו החוף ועד לעומק 100 מ' ואשר בוצעו בעזרת מענקי מחקר מגורמי חוץ. הידע שהתקבל מבדיקת מדגמי קידוחים שנעשו במסגרת פרויקט האיים המלאכותיים, במסגרת בניית מסוף הפחם באשקלון ובמסגרת הרחבת הנמלים במפרץ חיפה, משמש נקודת מוצא להבנת תהליכים המתרחשים במדף היבשת הרדוד של ישראל בהווה וכאלה שהתרחשו בהולוקן ובעבר הרחוק יותר, ויש בו כדי לסייע בחיזוי תוצאות עבודות פיתוח עתידיות. 

 
בדו"ח מכון משנת 2009 (Almogi-Labin et al 2009) דווח על שינויים מהירים בחופי ישראל שהתרחשו בעקבות סכירת נהר הנילוס באזור המעבר שבין רצועת החול לרצועת הסילט (בעומק 40 מ'). בהמשך, דווח ע"י Almogi-Labin et al 2012 על מאפייני הסדימנט של מדף היבשת הים תיכוני הרדוד של ישראל בעומקי מים שבין 10-100 מ' ובין אכזיב לאשקלון. 105 תחנות נדגמו במסגרת פרויקט זה על מנת לקבל תמונה מצב מפורטת של מאפייני הסדימנט בהווה (נתונים המהווים נקודת יחוס לשינויים שיתרחשו בעתיד). שינויים בעבר במשטר הסדימנטציה מול חופי אשקלון  תועדו ע"י לזר בדו"חות מכון מ-2006 ו-2007 (Lazar et al., 2006 ו- Lazar, 2007). במפרץ חיפה נבחנו שינויים במשטר הסדימנטציה ובהרכב מאספי הפורמיניפרה הבנתוניים ע"י Avnaim-Katav et al 2012, 2013, בהתבסס על רצף סדימנטים שהצטבר במיליון השנים האחרונות בגלעינים ארוכים (120~ מ').


המיקרו- והמאקרופאונה של המדף הרדוד נחקרו  ע"י Hyams-Kaphzan et al 2008  ומאוחר יותר ע"י Avnaim-Katav et al 2013, 2015. הם זיהו שתי פרובינציות פאוניסטיות – נילוטית ולבנטינית וכן את הקשר בין תפרוסת המינים לבתימטריה.


השפעת עומס אורגני על מאספי פורמיניפרה ורכיכות במדף היבשת נבחנה באזור השפד"ן , מול חופי פלמחים, ע"י Hyams-Kaphzan et al 2009  וכן ע"י Hyams-Kaphzan et al., (2014). Edelman-Furstenberg 2008  תעדה את מאסף המולוסקה של אזור השפדן ולאחרונה Leshno et al 2015 הצביעו על השפעת העומס האורגני על הרכב מאסף הרכיכות באזור זה.


בשנים האחרונות הסביבה הסלעית של מדף היבשת הישראלי עוברת שינוי בולט בהרכב/מבנה חברת הפורמיניפרה שחיים שם. )2001( .Hyams et al דווחו על הופעה של מספר רב יחסית של מיני פורמיניפרה גדולים נושאי סימביונטים בסביבות הסלעיות של מדף היבשת הרדוד של ישראל אם כי בשכיחות נמוכה יחסית. ב-et al Hyams-Kaphzan (2008) דווחו על מינים פולשים נוספים (כ- 50). מידע זה נכלל לאחרונה בסקר כלל ים-תיכוני שבו Zenethos et al. (2012) דיווחו על כל המינים הפולשים החיים היום בים התיכון מכל קבוצות החי השונות, כולל כ- 70 מיני פורמיניפרה פולשים. לאחרונה, במסגרת סקר שבוצע במדף היבשת הרדוד של ישראל, Hyams-Kaphzan et al. (2014) דווחו על "השתלטות" הולכת וגוברת של פורמיניפרה גדולים נושאי סימביונטיים על הסביבה הסלעית של צפון ישראל. Almogi-Labin and Hyams-Kaphzan )2012( דיווחו על הופעת מין חדש של פורמיניפר פולש באזורנו.


Selected reports


Almogi-Labin, A., Herut, B., Sandler, A. and Gelman, F., 2009. Rapid changes along the Israeli Mediterranean coast following the damming of the Nile and their influence on the Israeli inner shelf (In Hebrew). GSI Report GSI/36/2009; Isr, Oceanogr. Limnol. Res., Rep., H75/2008, 24 pp (in Hebrew, English abstract).


Almogi-Labin, A., Calvo, R., Elyashiv, H., Amit, R., Harlavan, Y. and Herut, H., 2012. Sediment characterization of the Israeli Mediterranean shelf. GSI Report GSI/27/2012 and IOLR Report H68/2012, 38 pp (in Hebrew, English abstract).


Edelman-Furstenberg, Y., 2014. Ecological trends across a human-impact organic load gradient along the Mediterranean shore: Benthic macrofaunal evidence. GSI Report GSI/23/08.


Edelman-Furstenberg, Y., 2014. Molluscan death assemblages as a baseline for characterizing the rocky northern Israeli Mediterranean shelf. The Ministry of Energy and Water Resources Report ES-19-2014.


Hyams-Kaphzan, O., Benjamini, C. and Almogi-Labin, A., 2014. Anthropogenic modification of the Israeli Mediterranean coast tracked by live-dead benthic foraminifera, ostracode and mollusk assemblages. GSI Report GSI/35/2014, 39 p.


Hyams-Kaphzan, O., Perelis Grossowicz L. and Almogi-Labin, A., 2014. Characteristics of benthic foraminifera inhabiting rocky reefs in northern Israeli Mediterranean shelf. GSI Report GSI/36/2014, 32 p.


Lazar, S., Almogi-Labin, A., Buchbinder B. and Benjamini, C., 2006. Recent and late Pleistocene carbonate-rich sediments in the Mediterranean shelf of Israel: sedimentary, biogenic and genetic analysis. GSI Report GSI/25/2006, 105 pp.


Lazar, S., 2007. Recent and late Pleistocene carbonate-rich sediments in the Mediterranean shelf of Israel sedimentary, biogenic and genetic analysis. GSI Report GSI/08/2007 (in Hebrew, English abstract).

Selected papers


Almogi-Labin, A. and Hyams-Kaphzan, O., 2012. Epistomaroides punctatus (Said, 1949) - a new alien foraminifera found at Akhziv Rosh HaNikra, northern Israel, eastern Mediterranean Sea. Mediterranean Marine Science, 13, 294-29


Arieli, R.N., Almogi-Labin, A., Abramovich, S. and Herut, B., 2011. The effect of thermal pollution on benthic foraminiferal assemblages in the Mediterranean shoreface adjacent to Hadera power plant (Israel). Marine Pollution Bulletin, 62: 1002-1012 


Avnaim-Katav, S., Almogi-Labin, A., Sandler, A., Sivan, D., Porat, N. and Matmon, A., 2012. The chronostratigraphy of a Quaternary sequence at the distal part of the Nile littoral cell, Haifa Bay, Israel. Journal of Quaternary Science, 27: 675–686, DOI: 10.1002/jqs.2537 


Avnaim-Katav, S., Almogi-Labin, A., Sandler, A. and Sivan, D., 2013. Benthic foraminifera as palaeoenvironmental indicators during the last million years in the eastern Mediterranean inner shelf. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 386: 512-530, Doi: 10.1016/j.palaeo.2013.06.019


Avnaim-Katav, S., Hyams-Kaphzan, O., Milker, Y. and Almogi-Labin, A., 2015. Bathymetric zonation of modern shelf benthic foraminifera in the Levantine Basin, eastern Mediterranean Sea. Journal of Sea Research, 99: 97-106, 10.1016/j.seares.2015.02.006.


Harlavan, Y., Almogi-Labin, A. and Herut, B., 2010. Tracing Natural and Anthropogenic Pb in Sediments along the Mediterranean Coast of Israel Using Pb Isotopes. Environ. Sci. Technol., 44: 6576-6582, DOI: 10.1021/es9039055.


Hyams, O., Almogi-Labin, A. and Benjamini, C. 2002. Larger foraminifera of the southeastern Mediterranean shallow continental shelf off Israel. Israel Journal of Earth Sciences, 51: 169-179.


Sivan, D., Potasman M., Almogi-Labin A., Bar-Yosef Mayer D.E., Spanier E. and Boaretto E., 2006. The Glycymeris query along the coasts and shallow shelf of Israel, south east Mediterranean. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 233: 134-148.


Hyams-Kaphzan, O., Almogi-Labin , A., Sivan, D. and Benjamini, C., 2008. Benthic foraminifera assemblage change along the southeastern Mediterranean inner shelf due to fall-off of Nile-derived siliciclastics. Neues Jahrbuch für Geologie und Palaeontologie Abhandlungen,  248: 315-344.


Hyams-Kaphzan, O., Almogi-Labin, A., Benjamini, C. and Herut, B., 2009. Natural oligotrophy vs. pollution-induced eutrophy on the SE Mediterranean shallow shelf (Israel): Environmental parameters and benthic foraminifera. Marine Pollution Bulletin, 58: 1888–1902.


Leshno, Y., Edelman-Furstenberg, Y., Mienis, H. and Benjamini, C., 2015. Molluscan live and dead assemblages in an anthropogenically stressed shallow-shelf: Levantine margin of Israel. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 433: 49–59.


Merkado, G., Holzmann, M., Apothéloz-Perret-Gentil, L., Pawlowski, J., Abdu, U., Almogi-Labin, A., Hyams-Kaphzan, O., Bakhrat, A. and Abramovich, S., 2013. Molecular evidence for Lessepsian invasion of soritids (larger symbiont bearing benthic foraminifera). Plos One 8 (10): e77725. doi:10.1371/journal.pone.0077725.


Schmidt, C., Morard, R., Almogi-Labin, A., E. Weinmann, A., Titelboim, D., Abramovich, S. and Kucera, M., accepted. Recent invasion of the symbiont-bearing foraminifera Pararotalia into the Eastern Mediterranean facilitated by the ongoing warming trend. PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0132917.


Zenetos, ?., Gofas, S., Morri, C., Rosso, A., Violanti, D., García Raso, J.E., Çinar, M.E., Almogi-Labin, A., Ates, A.S., Azzurro, E., Ballesteros, E., Bianchi, C.N., Bilecenoglu, M., Gambi, M.C., Giangrande, A., Gravili, C., Hyams-Kaphzan, O., Karachle, P.K., Katsanevakis, S., Lipej, L., Mastrototaro, F., Mineur, F., Pancucci-Papadopoulou, M.A., Ramos Esplá, A., Salas, C., San Martín, G., Sfriso, A., Streftaris,  N. and Verlaque, M., 2012. Alien species in the Mediterranean Sea by 2012. A contribution to the application of European Union’s Marine Strategy Framework Directive (MSFD). Part 2. Introduction trends and pathways. Mediterranean Marine Science, 13: 328-352.

עבור לתוכן העמוד