תהליכי מדבור בנגב

הנגב נתון זה אלפי שנים לתהליכים נמרצים של סחיפת קרקעות ולירידה מתמשכת בביומאסה הצמחית הטבעית ובפוטנציאל החקלאי. במחקר מתמשך המתמקד בהר הנגב מנוטרים זה קרוב ל- 25 שנים מספר אתרי מחקר המייצגים את תופעת המידבור הטבעי של קרקעות הנגב, על מנת לעמוד על הגורמים לתופעה ועל משמעותה בעבר ובהווה.


קישור למאמרים בתחום:

GSI/01/2002

עבור לתוכן העמוד