פרוייקטים נוספים

ניטור גיאוכימי ושפיעת רדון בחמי טבריה: מדובר בפרויקט מתמשך המבוצע בשיתוף עם חוקרים מחו"ל ואשר במסגרתו הוצבה מערכת גלאים המודדת באופן רציף ואוטומטי פרמטרים כימיים  ופיסיקליים של הנביעה המלוחה והחמה באזור. המחקר אמור לזהות שינויים סביבתיים והשפעות של  אירועים סייסמיים.

שינויים בריכוזי מתכות ממומסות במפרץ חיפה: הנחת העבודה במחקר זה, היא שניתן לקבוע בעזרת בדיקות תקופתיות של ריכוזי המתכות המצטברות בשלדי פורמיניפרים בנתונים את השינויים בריכוזי המתכות המומסות בעמודת המים. מידע זה יאפשר הערכה מהימנה יותר של איכות המים, בהתייחס לקריטריונים אקולוגים זאת כיוון ששכיחות הניטור הנדרשת בבדיקת מתכות מומסות בדגימות מים לצורך קיום מעקב אמין היא גבוהה ביותר והבדיקה האנליטית מורכבת מאד. מידע זה חיוני במיוחד בעקבות המצב הקיים והתוכניות העתידיות של פיתוח מימי החופין וסילוק שפכים תעשייתיים לים.

עבור לתוכן העמוד